בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' הרב שאולי 5 רובע ד

לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' הרב שאולי 5 רובע ד',אשדוד

מסמכים המתארים את המכרז:

דילוג לתוכן