הערכה גדולה לרב מחלקת נישואין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ על פעילותו המבורכת והמקצועית בקרב העולים ממדינות חבר העמים

בחודש אלול האחרון התקיים סיור במחלקת הנישואין במועצה הדתית, בו השתתפו ראשי המשרד לשירותי דת, וכן רבני מחלקות הנישואין של הערים הגדולות בארץ. במסגרת סיור זה נבדקו ביסודיות תיקי נישואין רבים, וכן נבדקה כל מערכת המבנה המורכב של המחלקה.היא סיסמתנו.

סיכום הביקור נשלח השבוע במכתב רשמי לכב' המרא דאתרא הרב הראשי הרה"ג ר'  חיים שמעון פינטו שליט"א, ובו סיקור ותיעוד רחב של תיקי נישואין ממערכת "שירת הים", ומסמכים רבים נוספים שטופלו ברמה מקצועית במועצה הדתית אשדוד.

המכתב שנשלח ע"י המשרד לשירותי דת הינו חתום ע"י הרה"ג ר' חזקיהו סמין – מנהל האגף הנישואין והרבנות, ווב הוא כותב: "ניתן לומר על הרבנות אשדוד שהיא רבנות מסודרת המקפידה על כללי הרישום לנישואין הן ברמה המנהלית והמעורבות האישית והאכפתיות של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית מהשירות הניתן לציבור והן ברמה ההלכתית, והיא בולטת במיוחד בבירורי היהדות הקפדניים והיסודיים עליהם עמל וטרח מזה שנים רבות בטוב טעם ודעת הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ המוכר לכולנו בתחום זה".

בהמשך המכתב אף צויינה לשבח פעילותן המסורה של הרבניות, מדריכות הכלות לטהרת המשפחה במסגרת של מחלקת הנישואין, כאשר אף בנושא זה נכתבה הערכה גדולה על יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן אשר ביוזמתו קיימת במועצה הדתית מסגרת הסברתית רחבה ע"י מרצים ידועי שם בתחום זה. 

מכתב חשוב זה הועבר בהעתק נוסף גם לכב' הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו ולחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל ולמנכ"ל המשרד.

הרב עובדיה דהן שמח על ההערכה ואמר כי זה רק מחייב אותנו יותר לתת שירות ולהאיר לכל פני הבאים במחלקה כפי שאכן עושים זאת היטב עובדי ועובדות המחלקה ואני תקווה, שכך נמשיך שזו בעצם תמיד שאיפתנו כי "השירות זה בדת שלנו" וזו היא סיסמתנו.

דילוג לתוכן