הבהרות הלכתיות בענין העירוב בעירנו אשדוד

לאור פניות שונות שהופנו אלי לאחרונה בענין העירוב, מצאתי כחובה להבהיר בקצרה את מצב העירוב בעירנו נכון להיום.

בסיור מדידת העירוב בסמוך לבית החולים "אסותא" עם הרב הראשי הגר"ח פינטו, הרב עובדיה דהן, הרב יעקב קיהן – רב בית החולים ורב מחלקת העירובין הרב חיים קלמנוביץ

א. באשדוד קיים עירוב עירוני המקיף את כל השכונות ואת כל אזורי המגורים בעיר, כולל את בית החולים "אסותא".

ב. לתועלת ולברכה גדולה נבנו בעיר עירובין שכונתיים נוספים המקיפים בנפרד חלק משכונות העיר, כאשר לכל עירוב הקיים בעיר ישנן מעלות הלכתיות יחודיות.

ג. גם בשכונות בהן מתגוררים נוכרים ואחרים שעדיין אינם שומרי שבת, מצאנו פיתרון הלכתי לכך ע"י שכירת הרשות מראש העיר וממפקד המשטרה המשמשים בענין זה כשכירו ולקיטו של התושבים.

ד. בדברי הפוסקים יש דיעות כי סמכויותיהן של העיריה והמשטרה כיום אינן מתאימות להגדרה ההלכתית של שכירו ולקיטו הנדרשת לצורך הכשרת עירוב החצירות.

ה. יצויין, כי בחלק משכונות העיר אשדוד, העירוב המקיף את שכונות אלו הינו עירוב מהודר שבו הדיירים הם שומרי תורה ומצוות, כדלהלן:

1. העירוב המקיף את אזור ז'.

2. העירוב באזור ח' המקיף את השכונה של בנייני רוטה.

3. העירוב המקיף את קרית הרב אברמסקי שבאזור ג'.

לתועלת הציבור, מדי שנה בחוברת היוצאת לאור לפני חג הפסח "הלכות ומידע" מופיעה מפת העירוב העירוני, וכן מפת העירובין השכונתיים הבנויים בעיר.

בהזדמנות זו, כאן המקום להודות ולחזק את כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה המתעסקים בבניית העירובין השכונתיים והמשגיחים מידי שבוע בשבוע.

בברכת התורה

הרב חיים קלמנוביץ                        

רב מחלקת העירובין                      י

לבירור ולשאלות ניתן לפנות בפלא': 054-8443963

כתובת מייל: k0548443963@gmail.com

דילוג לתוכן