הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א רבה של בני ברק מסר שיעורי תורה בעיר במשך השבת, במוצ"ש בירך בחביבות רבה את הרב עובדיה הדן יו"ר המועצה הדתית

הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א רבה של בני ברק וראש ישיבת "אור אליצור" שבת בעירנו אשדוד בפרשת תולדות לרגל השמחה, שבת שבע ברכות לנכדתו בת בנו הרב עזרא בן שמעון מבית שמש.

את סדר התפילות וסעודות השבת ערכו באכסניה עם בית מדרש ברובע ז'.

בערב שבת התפלל תפילת מנחה בבית הכנסת "אוהל אברהם" בראשותו של הרב ברוך ביטון, לאחר קבלת שבת נשא דברי תורה ע"פ פרשת השבוע. למרות גשמי הברכה  שירדו באותה עת, רבים הגיעו להשתתף בתפילות ובדרשה. לאחר עלינו לשבח עברו הציבור הרחב בסך לברך ולהתברך מפי הרב האורח שליט"א.

למחרת התפלל הגר"מ בן שמעון תפילת שחרית עם הנץ החמה בבית הכנסת "אור מאיר" שם קידם את פניו רב בית הכנסת הרה"ג הרב אבנר עמאר מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף", לאחר התפילה כובד הרב האורח בדברי תורה לפני ציבור המתפללים.

במשך סעודות השבת, האורחים זכו לשמוע דברי תורה בעניני שמחת חתן וכלה מהסבא הגר"מ בן שמעון וכן מהסבא הגה"צ רבי גדעון רביוב שליט"א.

לאחר תפילת ערבית במוצאי שבת וההבדלה, בטרם יצא את העיר קיבל לברכה את יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן בחביבות רבה תוך כדי שאמר שכבר שמע אודותיו על פעילותו המבורכת בהקמת מקוואות טהרה והרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר, הרב בן שמעון עיין בחוברת בה מופיעים בניית מקוואות הטהרה בעיר ועל התוכניות העתידיות, בסיום בירכו שימשיך בתפקידו החשוב להגדיל תורה ולהאדירה, לזכות את הרבים ולקדש שם שמים.

דילוג לתוכן