ההילולא המרכזית להרה"צ רבי יורם אברג'ל זצ"ל

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הוזמן כאורח כבוד ונשא דברים במעמד.

קהל רב השתתף בהילולת הרה"צ רבי יורם אברג'ל שהתקיים ע"י מוסדות עבודת ה' בראשותו של הרב שמעון כהן שליט"א את ההילולא יזם חתנו הרב ישי דוגמא ראש הכולל "אמת ליעקב" ברובע ט'.

את המשא המרכזי בהילולא נשא הרב החיד"א אברג'ל בנו וממשיך דרכו של הרה"צ רבי יורם זצ"ל שבירך את הקהל הרחב.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית התקבל בכבוד רב ע"י הרב החיד"א אברג'ל והושיבו לצידו בסעודת המצוה.

הרב עובדיה דהן נשא דברי תורה וברכה וציין כי בהושענא רבה ושמחת תורה זכינו לחותם השלישי וזה ע"י שמחת התורה שכולנו ממשיכים עם השמחה הגדולה שתשפיע לכל ימות השנה.

הרב דהן סיפר וריתק את הקהל בעובדות על בעל ההילולא רבי יורם זצ"ל שהיה עימו בקשרי ידידות אדוקים במשך שנים רבות.

הרב החיד"א אברג'ל בירך בחביבות רבה את הרב דהן ידיד המשפחה שימשיך לעשות חיל בתפקידו החשוב לזכות את הרבים במועצה הדתית על כל פעולותיה הברוכות.

דילוג לתוכן