חיזוק בימי השובבי"ם: הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו קרא להתחזק בימים אלו ולהוסיף בלימוד התורה ולהשתתף בליל שישי ב"תיקון כרת" לזיכוך הנפש

עם תחילתם של ימי השובב"ים, המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו נשא דברים נלהבים במעלתם הנשגבה של ימים קדושים אלו.

במהלך לימוד "תיקון כרת" המתקיים באופן קובע מידי ליל שישי בציונו של אביו הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בבית העלמין בעיר, השתתפו קהל רב שהגיע וגדש את היכל בית הכנסת שבציון וכן בקומת הציון.

בסיום, נשא דברים במעלת לימוד "תיקון כרת" המועילה לחיים ולנפטרים כאחד וסיפר שזוכר עוד בילדותו כיצד היו מתאספים אנשים יראי ה' ללימוד "תיקון כרת" שעשו בעיר מגוריו מוגאדור שבמרוקו שהחלו כבר משעות הערב עד לשעת הנץ החמה עם תפילת שחרית.

בדרשתו בעת חצות לילה לאחר ה"תיקון כרת", ציין את תחילת ימי השובב"ים בגודל מעלתם ועוז הדרם כי רבו ונאמנו מאד ומרבית העם ניגשים, כל אחד ואחד לפי מעלתו ולפי דרגתו, שכבר החלו משבוע זה פרשת שמות. והביא בשם רבינו האר"י ז"ל שאמר לתלמידו המזבח הטהור המהרח"ו ז"ל שהדור שלנו נקרא דור מתוקן והחטאים שנעשים בדורות האחרונים זה מתוך שיגעון בבחינת "וכל העם בשגגה", אלו דברים נשגבים מבינת אנוש ועם כל זה תיקנו לנו את הימים הקדושים הללו, שהם ימים גדולים וקדושים כהכנה לימי החורף ולחגים עד חג הפסח ועל כן זה העת לחזק ולעודד גם את האחרים שיבואו ללימוד "תיקון כרת" בפרט בתקופה הזו למרות הקושי שבדבר.

יצויין כי בסיום התיקון מתקיים "התרת נדרים" לקהל והגר"ח פינטו עורך ברכת "מי שבירך" לכל קהל המשתתפים.

דילוג לתוכן