מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל – הקשר המיוחד של הרב זצוק"ל עם המועצה הדתית בעירנו

נצחו אראלים את המצוקים: מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל מראשי ישיבת "פורת יוסף" בשכ' קטמון, ראש הכולל "תורה וחיים" וזקן חכמי מועצת חכמי התורה ומנהיג הציבור הספרדי השיב הבוקר את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים שיבא בתל השומר והוא בן צה' בהסתלקותו.

זכתה העיר אשדוד כי הרב זצוק"ל היה מחבב את בני עירנו וכמעט מידי שנה היה מגיע בחודש ניסן כדי למסור שיעור לאברכים ובני ישיבות לחיזוק ימי בין הזמנים.

גם בנושאים רבים בעיר בעניני השקפה והכרעה ציבורית, נסגרו על פיו כשהיו מגיעים לביתו רבנים חשובים. הרב חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית היה בקשר תמידי עימו במשך קרוב לארבע עשורים בכל נושא וענין וכך זכה להביאו לעירנו פעמים רבות. 

באופן מיוחד חיבב את יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן למעלה מעשרים שנה ואת פעולות המועצה, כאשר היה מתייעץ עימו רבות וקיבל את ברכותיו, תמיד היה שמח לשמוע על הנעשה במועצה הדתית ובפרט בעניני הרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר.

באחד הפעמים הגיע וטרח במיוחד ועלה לראות את אוצר בורות המקוה כשיחד עימו הצטרף הגה"צ רבי סעדיה אריבי זצ"ל מרבני המועצה"ד ורב שכונה ועוד רבנים חשובים בליוויו של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן.

בשיעורים שהיה מוסר בבית הכנסת הריב"ז היה משתתף הרב דהן ותמיד לאחר השיעור היה שמח לשמוע מהרב דהן על חידושים ועשיה מבורכת במועצה הדתית, ובאותה עת היה זוכה לברכתו של הרב זצוק"ל שימשיך לקדש שם שמים בתפקידו החשוב ולהרבות קודשה וטהרה בעיר, כמו כן עמד כנשיא הקופה הספרדית בעיר כאשר כל שאלה בענין הגיע לידי הכרעתו.

בעת שהמועצה הדתית קיימה כתיבה והכנסת ספר תורה במיוחד לעילוי נשמת "הנפטרים הערירים" בבית העלמין בעיר שנכתב מיוזמתה של המועצה הדתית כחסד עבורם, ניגש הרב דהן להרב זצוק"ל והגיש לידיו עותק צילום של הספר תורה וסיפר לו על כך, הגר"ש בעדני בירך את יו"ר המועצה הרב דהן שימשיך לפעול למען חיזוק וביצור הדת ובהאדרת התורה בעיר בכל השנה כולה.

תנצב"ה

דילוג לתוכן