מייקרים ומכבדים את שומרי השמיטה:

במעמד ערב מרומם חולקו "תעודות הוקרה" לבעלי העסקים שומרי השמיטה בעירנו ע"י הרבנים הראשיים לעירנו

כנס מיוחד של כבוד וההערכה לבעלי העסקים בעירנו על שזכו לשמור את מצות השמיטה כהלכה בשנת השמיטה, שנערך מיוזמתו של הגר"י שיינין הרב הראשי לעירנו בסיוע המועצה הדתית.

בעלי עסקים, מרכולים ומוכרי פירות וירקות בעירנו, לצד עובדי מחלקת הגינון בעירית אשדוד התאספו לערב הוקרה וההערכה שהתקיים באולמי 'סהרה' סביב שולחנות ערוכים לכבודם של "גיבורי הכח" – שומרי השביעית כהלכתה.

את המעמד הנחה  הרב בנימין כהן מנכ"ל קרן השביעית שציין את עבודת הקודש של המרא דאתרא הגר"י שיינין למען השמיטה מאז מכהן כרב ראשי כשלצידו ראש העיר המסור ד"ר לסרי עם יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן.

הרב עובדיה דהן ציין לשבח את פעילותו המבורכת של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי בכל נושא שנת השמיטה עם ההוראות שנתן למחלקת גינון בעיריה. אנו במועצה הדתית הוצאנו חוברות הלכה מיוחדות עם מקבץ שאלות אקטואליות בכל נושא השמיטה בבית ובגינה, שאותן ערך הרב משה בונים מינץ יו"ר בית המדרש מרכז "זרעים", ציין את מסירותו של כבוד המרא דאתרא הגר"י שיינין שפעל רבות למען הערב הגדול הזה לרומם את קרנם של כל שומרי השמיטה בעירנו.

הרה"ג ר' יוסף שיינין בפתח דבריו שיבח מעומק ליבו את ראש העיר ד"ר לסרי ואמר: "זכתה אשדוד שכמדומני אין עוד ראש עיר כדוגמתו בכל הארץ, כזה שאיכפת לו מכל תושבי העיר ושמאיר פנים לכל אדם", ובירכו שימשיך על כסאו לכל השנים בשמחה ובבריאות תמיד.

בדבריו פירט את הסכמתו של ראש העיר שכבר לפני 3 שמיטות נענה בחיוב שבעירנו ישמרו שמיטה בגינות ציבוריות, וערכו לו סיור ברחבי העיר וראה את השמירה על השמיטה בכל פינה ופינה בעיר. בסיום בירך שוב את ראש העיר ד"ר לסרי על העין טובה ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקו בשמירת השמיטה בעירנו, ברכה ליו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שנרתם לכך וכל לכל בעלי העסקים שקיבלו על עצמם לשמור שמיטה כדת וכהלכה.

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי הביע את התרגשותו במעמד נפלא זה של מצות השמיטה, שזה מהווה עוד נדבך חשוב לזהות היהודית, בירך בתחילה את כל השותפים להצלחת מצות השמיטה בעירנו, ובראשם הרבנים הראשיים לעירנו הגר"י שיינין והגרח"ש פינטו, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שעושה עבודת קודש בכל המחלקות שבמועצה שרק השבוע זכה פרס בחמישה כוכבי יופי בבית העלמין ואחרון חביב יוסי לרר אגרונום ומנהל אגף הנטיעות בעיריית אשדוד. בדבריו העלה את חשיבות מצות השמיטה בגדר אמונה ובטחון והבטחת התורה של וציויתי את ברכתי. עוד סיפר על ההיסטוריה של מצות השמיטה בארץ ישראל במשך השנים וסיים ברכה לכל המשתתפים.

בתום נאומו של כבוד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, הגר"י שיינין הרב הראשי העניק תעודת כבוד וההערכה לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על יוזמתו הברוכה בעידוד וחיזוק באגף הנטיעות בעירנו ב"שנת השמיטה" בהצלחה רבה ובכך זכה לקדש שם שמים ולזכות את תושבי עירנו, אשריו ואשרי חלקו! תעודה נוספת העניק לאגרונום מר יוסי לרר מנהל אגף הנטיעות בעירית אשדוד.

הרה"ג ר' משה בונים מינץ יו"ר בית המדרש מרכז "זרעים" חתם את מסכת הברכות תוך כדי שריתק את הנאספים בסיפור בעת שסייר בערב שנת השמיטה אצל חקלאים שלהם שטחים ענקיים בני אלפי דונם והחשש הכבד שהיה להם שמשביתים את אדמתם בשנת השמיטה, זכו לקדש שם שמים ברבים תוך מסירות נפש עילאית.

בסיום המעמד, בעלי העסקים עברו לפני הרבנים וקיבלו כל אחד "תעודת הוקרה" גיבורי כח עושי דברו, ששמרו שביעית כהלכתה בברכת הרבנים הראשיים והמועצה הדתית.

דילוג לתוכן