יום הולדת הפתעה לראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן

עובדי המועצה הדתית, הפתיעו בעוגת יום הולדת את יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן, אשר טרוד ועסוק מאוד בצורכי הרבים עם כל ההכנות לקראת חג הפסח שע"י המועצה הדתית.

בתוך כדי שהיה בפגישה בלשכתו על ההכנות האחרונות לקראת הגעלת כלים שתחל מחר ב-13 נקודות בעיר, דלת חדרו נפתחה לרווחה והמרא דאתרא הגר"י שיינין נכנס כשאחריו רבני ועובדי המועצה הדתית כשעוגת יום הולדת ביידהם ובירכוהו בחביבות רבה עד 120 בבריאות עם נחת ושמחה ושימשיך עוד לזכות את הרבים בעבודת הקודש במועצה הדתית.

ראש המועצה הרב דהן התרגש להפתעה ולברכות שזרמו מכל כיוון, גם הפלאפון לא הפסיק לצלצל מידידים שרצו לברך. הרב עובדיה דהן פרס את העוגה וחילק לעובדי המועצה ושתה 'לחיים'. בדבריו הודה על ההפתעה ובירך חזרה את כולם ושב לסדר יומו העמוס בימים אלו.

הרה"צ רבי חיים שמעון פינטו הרב הראשי בירך אחר כך מכיון שלא היה באותה עת את הרב עובדיה דהן, שימשיך בפעולותיו הברוכות שנים רבות למען חיזוק וביצור הדת והרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר ושיעבור בהצלחה את כל פרוייקט חג הפסח.

הרב דהן הודה על הברכות הנרגשות ובירך בחזרה בברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך.

דילוג לתוכן