דרשת שבת הגדול של הרבנים הראשיים לעירנו: הרה"ג ר' יוסף שיינין שליט"א והרה"ג ר' חיים שמעון פינטו שליט"א

כידוע שבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת הגדול" וזה השבת הקרובה "פרשת צו", נהוג בכל תפוצות ישראל כי המרא דאתרא בכל עיר ובכל קהילה נושא דרשה מרכזית לקראת חג הפסח שהלכותיו מרובות עד מאוד.

בעירנו הרבנים הראשיים שליט"א ישאו דרשות בשני מקומות. הגר"י שיינין ישא דרשה בבית הכנסת "זכור לאברהם" – הרי"ף רחוב הרי"ף 28 ברובע ט' בשעה 16:45, והגר"ח פינטו ישא דרשה בבית הכנסת הגדול "ישמח משה" שבראשותו רחוב ברנר 28 ברובע ה' בשעה: 18:15.

דילוג לתוכן