יום נוסף של סיור הרב הראשי הגר"י שיינין עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית במוקדים של הגעלת כלים

 מיוזמתה של המועצה הדתית כאשר הכל נעשה 'ללא תשלום' ובמימון מלא של המועצה הדתית.

בסיור במקומות השונים, בדקו את בעבוע המים ואת הכלים שאכן ראויים הם להכשרה במצבם ואין בהם חציצה, היו כלים שהרבנים פסקו שלא שייך להגעילם מפני שיש דוחק בצדדים שלא שייך שיגיע לשם המים כמו בסירי לחץ מסוגים מסויימים וברשתות שונות לטיגון. כמו"כ ענה בהלכה  לשאלות התושבים לגבי הגעלת וטבילת כלים. במוקד "הגעלת כלים" ברובע הסיטי בסמוך לבית הכנסת המרכזי "תפארת רפאל" יצא רבה של הסיטי ורב ק"ק "תפארת רפאל" וענה לשאלות התושבים בעניני הגעלת כלים וטבילת כלים ובירך את יו"ר המועצה הדתית על היוזמה הברוכה והחשובה שמידי שנה עוזרת לאנשים רבים הרוצים לשמור את החג בכשרות כהלכה.

דילוג לתוכן