"מכירת יג" במועצה הדתית:מכירת חמץ יום יג' התקיימה בלשכת הרב הראשי הגר"י שיינין במעמד חברי בית הדין

בשעות הצהריים התקיים מכירת יג' בלשכתו של הרה"ג ר' יוסף שיינין יחד עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית וחברי בית הדין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות הראשית, הרה"ג  ר' חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית, הרה"ג ר' אשר פרץ ראש ענף הכשרות, מפקחים ומ"מ יו"ר המועצה הדתית ר' דוד בן מנחם כשהגוי ישב לצידם של הרבנים.

במעמד הקריאו את השטרות מילה במילה וערכו את כל הקנינים לחומרה כשהגוי כבר נתן תשלום ראשון לרכישת החמץ.

הרבנים הסבירו כי מטרת קיום מכירת חמץ ביום יג', מפני שבעלי מפעלים גדולים, או אנשים היוצאים מבתיהם למשך כל תקופת החג, וקשה להם לבדוק את החמץ בכל המקומות, נהגו למכור את כל אותם המקומות לנכרי, כדי להיפטר מחובת הבדיקה במקומות אלו.

למחרת ביום יד' מקיימים את הבדיקה כרגיל בשעות הבוקר. בתום המכירה, הודיעו שוב על המכירת חמץ הקבועה שתתקיים מחר בע"ה בשעה 10:30 באולם שע"י המועצה הדתית במעמד הרבנים הראשיים נציגי העיריה והמשטרה.

דילוג לתוכן