החמץ של העיר נמכר לגוי: המועצה הדתית מכרה את החמץ של תושבי העיר במעמד הרבנים הראשיים ונציגי הציבור

טקס מכירת חמץ התקיים במועצה הדתית במעמד רב העיר הרה"ג ר' יוסף שיינין, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, רבני המועצה הדתית, מ"מ ראש העיר עו"ד גבי כנפו ומ"מ ראה"ע אבי אמסלם כשבמרכז ישב הגוי שכל החמץ של תושבי העיר נמכר לו.

קודם לכן בלשכת הגר"י שיינין נערכו הקנינים במשך כחצי שעה בפירוט מלא, הגוי הביע את דעתו לקנות את כל החמץ של תושבי העיר וכן מי שמופיע ברשימות מכירת החמץ שיזמה המועצה הדתית.

את המעמד פתח והנחה יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, בדבריו הביא את דברי ברכה של הרב הראשי הרה"ג רבי חיים פינטו אשר נבצר ממנו להשתתף, היות ועורך את מכירת החמץ בעיר קרית מלאכי אשר גם שם מכהן כמרא דאתרא.

בראשית דבריו בירך את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר נבצר ממנו להשתתף במעמד, וציין את השיתוף הפעולה המבורך של המועצה הדתית והעיריה ובירכו לקראת החג.

בדבריו נתן סקירה מקיפה על פעילות המועצה לקראת חג הפסח בפרט ובכלל על כל ימות השנה. הרחיב על הפעולות לקראת חג הפסח כמו הגעלת כלים 'חינם' ב-13 מקומות ברובעי העיר, חלוקת "קמחא דפסחא" לאלפי משפחות, הוצאת חוברת 'הלכות ומידע' במהדורה מיוחדת וססגונית שחולקה בכל רחבי העיר, הכשרת עסקי המזון לקראת החג בצורה בלתי רגילה כך שבלילות האחרונים יש משגיחים שהיו ערים רוב הלילה כדי להשגיח שענף המזון יהיה כשר לפסח כהלכה, כמו"כ חולקו "סדר ספירת העומר" אישי למתפללים. כן נתן סקירה על המחלקות כמו כשרות, עירובין, נישואין, מקוואות וחברא קדישא העושים עבודת קודש במסירות בכל ימות השנה. בסיום בירך את כל עובדי המועצה יחד עם כל תושבי העיר בברכת חג פסח כשר ושמח.

בשלב זה הגר"י שיינין ערך את מכירת החמץ, כאשר העביר לידיו של הגוי את כל התיקים עם טופסי ההרשאה של מכירת החמץ של תושבי העיר וערכו את הקנין כנהוג.

הרה"ג ר' יוסף שיינין נשא דברי תורה בנושא מעלת חג הפסח וציין לשבח את מחלקת הכשרות העושים מלאכתם נאמנה במסירות רבה בפרט בימים אלו ותיאר כיצד במשך כמעט כל הלילה יצא לבקר במקומות ההכשרה לעמוד מקרוב שהכל נעשה כהלכה. ברכה מיוחדת בירך את יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן אשר פועל ועושה בכל עת במסירות רבה, על מנת לייעל בכל תחום מסגרת הפעילות הברוכה שבמועצה הדתית.

דברי ברכה נשא נציג ראש העיר ומ"מ עו"ד גבי כנפו אשר הביא ברכתו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר לא נמצא בימים אלו בארץ וציין בשם ראה"ע את הערכה הגדולה לפעילות המבורכת הנעשית במועצה הדתית בראשותו של הרב עובדיה דהן ואמר, "יש לנו הערכה גדולה לרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית וחבריו על כל העשיה הברוכה ואני לא חושב שיש עוד עיר במדינת ישראל שמקבלת עוד שירותי דת ברמות כאלה". וסיים בברכת חג פסח כשר ושמח.

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ורב שכונה ערך את קנין "עירוב חצרות" עם מ"מ ראה"ע עו"ד מר גבי כנפו.

מ"מ ראה"ע אבי אמסלם נשא דברי ברכה קצרים ושיבח אישית את הפעולות הברוכות של הרב עובדיה דהן ואמר שהמועצה הדתית באשדוד כמי שמכיר מקרוב כשעבדתי בעבר במשרד הדתות, היא מבין המועצות הדתיות המצוינות בארץ, מועצה שנותנת את כל שירותי הדת בצורה מסורה ומקצועית, קשה למצוא בארץ עוד כאלו מועצות שנותנות שירות בכל שעה כמעט 24 שעות, הבנק של שירותי הדת במועצה הדתית בעירנו זהו בנק ללא מעצורים, ואני אישית נתקלתי במספר מקרים קשים שנפתרו כאן בצורה מקצועית. עוד אמר שזה הזדמנות לכוין שמעבר לכך שאנו מבערים את החמץ, לבער גם את החמץ שבין אדם לחבירו ולבער את המידות הרעות. בירך את יו"ר המועצה הרב דהן ובירך את תושבי העיר שיזכו לחג שמח וכשר.

הטקס הסתיים בסיום מסכת שערך הרב עובדיה דהן על מסכת נזיר לע"נ אחיו מאיר ז"ל וערך ברכת "לחיים" עם כל המשתתפים לקראת חג הפסח ובירכו איש לרעהו בברכת חג פסח כשר ושמח.

דילוג לתוכן