מצוות "עירוב חצירות": הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות ורב מחלקת העירובין הארצית ערך כמידי שנה את העירוב עבור כלל תושבי העיר

כידוע, תקנת שלמה המלך היא להניח עירוב חצרות בפת, וע"י כך יהיה מותר לטלטל מהבתים לכל החצרות המשותפות בעיר.

מנהג ישראל הוא לקיים מצוה זו ב"ערב פסח" כאשר מיחדים חבילת מצות הארוזות היטב ומונחים במקום שמור למשך כל ימות השנה.

כמידי שנה התקיים גם השנה המעמד של הנחת "עירובי חצירות" עבור תושבי העיר אשדוד ע"י הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א חבר לשכת הרבנות הראשית ורב מחלקת העירובין הארצית.

זיכוי יחוד המצות לצורך הרבים והגבהתם כנדרש בהלכה, התבצעו ע"י הרה"ג ר' מאיר רותן שליט"א מרבני ועדת העירובין הארצית.

דילוג לתוכן