כב' שנים למרא דאתרא: עצרת זכרון לזכרו של הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שכיהן כיובל שנים רבה של העיר מיום הווסדה

ציבור רחב וותיק מתושבי העיר השתתף באזכרה ועצרת לזכרו של הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל רבה של העיר אשדוד מיום הוסדה במשך כיובל שנים. העצרת התקיימה בבית הכנסת "נצח ישראל" ברובע ב' הנושא את שמו של המרא דאתרא במעמד רבני העיר שליט"א, רבני ובני משפחת הרב וציבור רחב.

לאחר תפילת מנחה נמסר השיעור בדף ביומי לע"נ הרב זצ"ל ע"י הרב יחיאל עוברני, בסיום בני הרב זצ"ל אמרו את הקדיש בתפילת ערבית עבר בנו ר' דוד הי"ו בספירת העומר כובד הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה וידיד המשפחה. לאחר התפילה ערך את האשכבה חתנו הרה"ג ר יצחק עזריאל ראש כולל בירושלים.

במהלך סעודת המצוה נשא דברים רב העיר הרה"ג ר' יוסף שיינין שפתח בדברי תורה מפרשת השבוע העוסקת בתפקידיו של הכהן הגדול בבית המקדש, ושיבח את הרב זצ"ל במסגרת תפקידו כרב העיר, ונשיאה בעול הרבנות בעיר במשך שנים רבות. כמו כן ציין בדבריו את קשרי העבודה המיוחדים שהיו בינו ובין הרב זצ"ל.

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה וחבר לשכת הרבנות בעיר מסר שיעור בדברי הפוסקים בענייני ספירת העומר כהכנה לקראת קבלת התורה. בדבריו ציין את זכרו של הרה"ג ר' ישראל אליזרע זצ"ל במלאכת הקודש המאירה עד היום על פי הפסוק במלאכי "וזרחה לכם יראי שמי שמש בצדקה ומרפא בכנפיה", כאשר שמשו של הרב זצ"ל מאירה עד היום הזה בבניית שירותי הדת בעיר. אך סמלי הוא, כי תוכנת הנישואין הממוחשבת נקראת בשם "שמש", ומאירה במקרים רבים את אימות היוחסין על סמך תעודות הנישואין של הרבנות באשדוד החתומות ע"י הרב זצ"ל.

בתקווה לישום המשך הפסוק "ומרפא בכנפיה" לאשת חבר – הרבנית שתחי' תוך בריאות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים, ובתפילה שהמנוח הרב זצ"ל ימשיך ממרומים להיות מליץ טוב ויושר על כל בני משפחתו ובני הקהילה.

הרב קלמנוביץ סיים את דבריו כאשר ציין את הפסוק "בך יברך ישראל לאמר", המרמזים על כב' השנים שעברו מאז פטירתו של הרב ישראל זצ"ל, וכן על כב' אותיות התורה שהיתה משוש חייו.

חתני המנוח הרבנים רבי יצחק עזריאל ראש הכולל ורבי יעקב אמסלם ר"י "נחלת ישראל" שזרו אף הם דברי תורה עמוקים המקושרים עם דרכו המיוחדת של חותנם הרב זצ"ל.

הרה"ג ר' חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית ציין בדבריו את הזכות המיוחדת שנפלה בחלקו להיות שותף בהרבצת תורה בבית הכנסת "נצח ישראל" במשך שנים רבות, ובכך להביא להתרוממות הרוח ולזיכוי הרבים.

המעמד הונחה בטוב טעם ע"י בן המנוח ר' שלמה אליזרע הי"ו אשר שימש שנים רבות כיו"ר המועצה הדתית בעיר. 

למחרת עלו על קברו בבית העלמין בחלקת הגבעה בסמוך לגניזת הסת"ם, שם העתירו בתפילות לישועה ורחמים.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שנבצר ממנו להשתתף בעצרת לכבוד המרא דאתרא זצ"ל, ציין את דמותו על השפעה מיוחדת בהנהגה עקבית שהיתה לו בשיקול דעת ובענווה מצד אחד, ומאידך ידע לעמוד בתקיפות בנושאי עיקרי הדת שעליהם עמד ללא פשרות. כמו כן היה זריז לדבר מצוה לעמוד על משמרתו בעבודתו רבת ההיקף במחלקות השונות ברבנות וגם במלאכות שהיו יכולות להיעשות ע"י שליח, היו נעשות על ידו בפשטות ובצניעות שאפיינו את דמותו. בעבודתו המסורה, היווה בחיי היום יום סמל ודוגמא לסובבים אותו.

דילוג לתוכן