לקראת התקנת מדי מים דיגיטליים: המועצה הדתית מבהירה לגבי שבת קודש יש מד מים מאושר ע"י חברת "משמרת השבת" # התקנת  מדי מים חכמים בהודעה חודש מראש

תאגיד המים והביוב "יובלים אשדוד"  מיישם התקנת מדי מים חכמים.

הפרויקט להתקנת המדים החכמים הינו תלת  שנתי. כאשר לפני התקנת המדים ברובע מסויים מודיע התאגיד לללקוחות כחודש מראש.

הודעה שפורסמה השבוע בנושא  רלבנטית רק לתושבי רובע י"א.  הודעה להתקנה ברובעים אחרים תמסר כאמור כחודש מראש.

המועצה הדתית פרסמה כבר לפני 3 שנים את הנושא ובשבוע האחרון פורסם שוב ברובע יא' בלבד, היות ובזמן הקרוב אמורים להתקין לתושבים שם "מד מים חכם". הפרסום אינו רלבנטי בשלב זה לרובעים האחרים. 

פרסום הנושא על ידי המועצה הדתית  בעבר עלה לאחר שהרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית הציג את הנתונים שהעלו לקוחות – תושבי אשדוד בנושא חשש לחילול שבת,  בפני הרב הראשי הרה"ג ר' יוסף שיינין והפיתרון שנמצא לכך הוא  שתאגיד  "יובלים אשדוד" יתקין מדי מים חכמים  מהודר ללא כל חשש חילול שבת הנקרא "משמרת השבת" שבו המערכת באופן אוטומטי מערב שבת או חג עוברת למצב שבת וכל הפעילות היא מכנית לחלוטין וחוזרת שוב מעצמה לאחר צאת השבת או החג למצב חול שאז מתבצעת הקריאה הדיגיטלית של צריכת המים במשך כל השבת והחג.

סוכם עם התאגיד שכל לקוח שיבקש את המד המהודר של "משמרת השבת", יתקינו אצלו.

יצויין, כאמור, כי  "יובלים אשדוד" תוציא הודעה מסודרת לכל רובע ורובע כחודש  לפני שיתקינו את מדי המים באזורם.

עוד יודגש כי התקנת המדים החכמים הינה ללא תשלום  ועל כך צריכה להיות פניה מהתושב שיפנה באמצעות טלפון" 1-800-800-566או פקס: 08-8628955 או מייל. tosnav@yuvallim.co.il

דילוג לתוכן