בעקבות ירי הטילים לאזורנו:המועצה הדתית יוצאת לציבור עם הנחיות בטחון למתפללי בית הכנסת # להשאיר טלפון סלולרי זמין בבית הכנסת בשבת # מתפללים רק בבית כנסת אשר לו מרחב מוגן

עקב הלחימה בדרום כאשר צה"ל פתח במבצע "מגן וחץ" בעקבות מטח של טילים ורקטות לעבר ישובי הדרום ומרכז הארץ, על ציבור המתפללים המגיע לבתי הכנסת לנקוט במשנה זהירות בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולהגיע לבית הכנסת רק אם אין בכך סיכון.

# בכל בית כנסת יש להשאיר טלפון סלולרי זמין בשבת, בדרך לבית הכנסת לוודא שיש גישה למרחב מוגן, גם אם מעט הדרך ארוכה יותר. את התפילות יש לקיים בבית כנסת במבנה קבע שיש לו מקלט בצמוד ולוודא שהמקלט מוכן כראוי.

# להקפיד על שנים או שלושה חלונות פתוחים, גם אם המזגן פועל, שאם ח"ו תישמע אזעקה גם המתפללים יוכלו לשמוע. בהישמע האזעקה, יש להזדרז ככל האפשר להגיע למרחב מוגן בזהירות רבה לכל היותר עד 40 שניות מתחילת הישמע האזעקה ולא לעמוד ליד דלתות זכוכית.

# במקומות בהם בתי הכנסת הוא מבנה יביל – קראוואן, אין להתפלל בתוכו אלא להתפלל מחוץ למבנה, בתנאי שיש בקרבתו מרחב מוגן, או בנינים שניתן להגיע אליהם במהירות בעת הישמע אזעקה.

# לאחר התפילות, לא להתעכב ולהזדרז להגיע לבית, כדי להיות באזור מוגן כמה שיותר מהר.

# באם אין את האפשרויות הללו, מותר ורצוי להתפלל בבית ולא לקחת סיכון. אנשים מבוגרים, מוגבלים וחולים מומלץ שישארו בביתם. על הציבור כולו יש להישמע לכלל ההנחיות של גורמי פיקוד העורף ולא לקחת סיכונים.

# בעת פגיעת טיל חס ושלום, יתכן ויתרחש פיצוץ שיגרום לפגיעה במבנים ובתשתיות ועלול לגרום לפגיעה בבני אדם. ניתן להפחית את מידת הנזק בצורה משמעותית על ידי שהיה במרחב המוגן. מרחב זה יקנה לך מיגון פיזי וישמש מגן לשוהים מההדף והרסיסים.

נמשיך כולנו להתפלל ולברך את חיילי צה"ל וכוחות הבטחון, שהקב"ה ישמור אותם ויצילם מכל צרה וצוקה, יחזרו לבתיהם לחיים טובים ולשלום, לא תאונה אליהם רעה ונגע לא יקרב באוהליהם והפר עצת אויבינו ושונאינו וקלקל מחשבותם ונזכה לישועות ונחמות.

מספרי הטלפון לשעת חירום:

משטרה: 100 מד"א: 101 מוקד העיריה: 106

איחוד הצלה: 1221

בברכת שבת שלום ומבורך

שנזכה לשקט שלוה ובטחון

אריה איטח הרב עובדיה דהן

קב"ט עירית אשדוד יו"ר המועצה הדתית

 

דילוג לתוכן