שבוע לאסון הכבד של הילד זאב כץ ז"ל: מכתב תנחומים נרגש מהרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

מאז הטרגדיה אצל משפחת כץ, באסון הכבד שפקד את המשפחה כאשר בנם הקט זאב ז"ל נפל מחלון ביתו שבקומה הרביעית ברובע ו', במשך ימים נלחמו הרופאים על חייו כאשר היה במצב אנוש, עד שלמגינת כל לב השיב את נשמתו הזכה ליוצרה. רבים פקדו את המשפחה לניחום אבלים ובראשם אדמור"י ורבני העיר, ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וסגניו שהביעו את הכאב והצער עם המשפחה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, אשר נצבר ממנו להגיע לנחם בבית המשפחה, שמע על האסון הכבד ושלח מכתב תנחומים למשפחה.

במכתב הביע את התנצלותו שלא יכל להגיע, אך שולח את תנחומיו למשפחה, וכתב: בכתב כי, נסתרות דרכי ד' ואין אנו מבינים בחשבונות שמים ורק בעל הנחמות, יוצר האדם עם מעלותיו וחסרונותיו שנותן חיים קצובים לכל חי, והוא מביט וצופה בשורשי הנשמות לפי הצורך של כל נשמה, קובע מראש את זמן חיותה בחיי העולם הזה שכלפי החיים של הנצח אינם אלא חלום, ורק הקדוש ברוך הוא יכול הוא לנחם.

אבי הנחמות ירפא את השבר הגדול, ממרום תנוחמו בתוך שאר אחינו בני ישראל ובתוך אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, ויהי רצון שיתקיים בנו הכתוב: ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים, נזכה לגאולה השלמה בקרוב ולתחית המתים במהרה בימינו ואך ששון ושמחה ישמע בביתכם לעד.

התמונה באישור המשפחה שיחי'

דילוג לתוכן