במועצה הדתית מייקרים ומכבדים את גניזת הסת"ם: במעמד מכובד טמנו את כדי החרס שבהם יריעות של ספרי תורה, תפילין ומזוזות שנפסלו באתר גניזה המיוחד # הרב דהן בפניה לציבור: שימו לב! הגניזה זה לא אשפה, לא כל עלון פרסומי יש בו גניזה

כמידי שנה בסמוך לערב חג השבועות התקיים מעמד נרגש של קבורת גניזת סת"ם – יריעות של ספרי תורה תפילין ומזוזות פסולין במעמד רבני העיר ובהשתתפות יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ורבני המועצה הדתית: הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת עירובין, הרב חיים בן-חמו והרב מרדכי מנשה לאופר רב שכונה שליח הרבי לאשדוד ומנהל בית חב"ד בעיר ועוד.

הרבנים התאספו בחלקת קבורת סת"ם (ספרי תורה תפילין ומזוזות) בגבעה בסמוך לקברו של הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל רבה של אשדוד, שם נכרה בור גדול להטמנת כדי החרס שנאטמו בטיט כהלכה.

בתחילה נשא דברים הרב הראשי הרה"ג ר' יוסף שיינין שדיבר במעלת חשיבות התורה גם בשברי לוחות, שמחבבים ומכבדים את התורה גם כשהיריעות נפסלין משום שעדיין קדושתן עליהן, עוד ציין את מאמר חז"ל בגמרא היזהרו בזקן ששכח תלמודו, כמו שביאר רשי שם: "שחלה או שנטרד הזהרו בו לכבדו, שברי לוחות מונחות בארון דכתיב "אשר שברת ושמתם בארון". מפני  החשיבות שהיה פעם שלם, כמו"כ הזקן התלמיד חכם אעפ"י שעכשיו שכח תלמודו, יש לכבדו משום החשיבות של פעם שהיה תלמיד חכם.

בדבריו ציין לשבח את המעלה הגדולה של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן עם יד ימינו הרב חיים בן חמו, אשר במשך שנים רבות שומרים על המסורת במצוה גדולה ויקרה זו של חשיבות וקדושת גניזת כתבי הקודש וסת"ם, ואמר שבכדים הללו מוטמנים גוילים של ספרי תורה, פרשיות של תפילין ומזוזות שיש בהן קדושה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית בתחילה הביא את ברכתו של הרב הראשי הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א שנבצר ממנו להשתתף במעמד. בדבריו עמד על חשיבות לימוד התורה שבכתב ותורה שבע"פ, כעת אנו טומנים את גניזת תורה שבכתב, זה זכות גדולה שאנו נוהגים לקיים מנהג קדוש זה בערב חג השבועות שזה בזמן לייקר ולכבד את התורה.

הרב דהן הזכיר את מבצע בדיקת תפילין ומזוזות "חינם" מידי חודש בחודשו במועצה לתושבי העיר שיש בעירנו, שיש בכך התעוררות גדולה.

עוד נשאו דברים הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה ורב מחלקת עירובין, הרב חיים בן חמו מרבני המועה"ד, הרה"ג ר' מרדכי מנשה לאופר רב שכונה שליח הרבי לאשדוד ומנהל בית חב"ד בעיר, הרה"ג ר' מרדכי עמאר רב ק"ק "איפיני" שבצרפת והרב גואל כהן יו"ר ארגון גניזת קודש מרכזית בפיקוח ועדת רבנים ארצי שהזכירו את ההלכה ברמב"ם "שספר תורה שבלה או שנפסל נותנין אותו בכלי חרש, וקוברין אותו אצל תלמידי חכמים וזו היא גניזתו".

בסיום הדברים, הרב הראשי הגר"י שיינין יחד עם הרב עובדיה דהן נטלו את כדי החרס אשר לתוכם הוכנסו יריעות של ספרי תורה ופרשיות תפילין ומזוזות שנפסלו, והגישו לרב חיים בן-חמו שירד לבור הגניזה והטמין את הכדים בזה אחר זה, לאחר מכן הרבנים והמשתתפים כיסו  בעפר את הבור.

לאחר מכן ציבור המשתתפים ערך ברכות לכבוד המעמד.

הרב דהן פנה למשתתפים, וביקש כי חשוב לציין לציבור הרחב בכל בית כנסת וקהילה: "בשנים האחרונות אנו מתמודדים עם כמות גדולה מאוד של גניזה בפרט עם ריבוי העלונים וחוברות המגיעים לבתי הכנסת, יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, הגניזה זה לא אשפה ח"ו בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת שמות הקודש ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ולהכניסם בתיבה הפנימית, כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בבזיון".

דילוג לתוכן