הגשת מאכלים למי שאינו מברך - שאלה: האם מותר להגיש לפני אדם שאינו רגיל לברך על המזון, כיבוד, כגון עוגות ועוגיות וכדומה, או שיש בזה איסור מפני שבכך הוא נכשל באיסור אכילה בלא ברכה?

עקב פניות חוזרות ונשנות המגיעות אלינו בנושא העירוב, מצאתי לנחוץ לחזור ולהבהיר שנית את הענין, וכדלהלן:

א. באשדוד קיים עירוב עירוני המקיף את כל השכונות וכל אזורי המגורים בעיר, כולל את בית החולים "אסותא". כל דרכי הגישה לבית החולים "אסותא" מתוך אזור ז', וכן מכל שכונות העיר הינן בתוך תחום העירוב.

ב. בתוך מתחם בית החולים, קיים עירוב פנימי נוסף הבנוי כולו מן הגדרות המקיפות את בית החולים.

ג. לתועלת גדולה נבנו בעיר עירובין שכונתיים נוספים המקיפים בנפרד חלק משכונות העיר. העירובין השכונתיים בנויים מסביב לשכונות של אזור ג', אזור ו', אזור ז' וחלק מאזור ח', והוא מקיף את כל שכונות אלו ביחד, וכן כל שכונה ושכונה בנפרד (מפות העירוב מצורפות לחוברת "הלכות ומידע" היוצא לאור ע"י המועצה הדתית).

ד. לתועלת הענין, נבנה בימים אלו בהשקעה מרובה של המועצה הדתית עירוב נוסף שיחבר את בית החולים "אסותא" לעירובין השכונתיים, ולאחר השלמתו תפורסם בעז"ה מפת קו עירוב זה לתועלת הרבים.

ה. בצד המזרחי של העיר קיימים מושבים רבים כמו: אמונים, בית עזרא, גבעתי, עזריקם, שדה עוזיהו, שתולים, עזר, וגן יבנה. מושבים אלו נמצאים במרחק של יותר מאלפיים אמה מאשדוד, ולפיכך אסור ללכת אליהם בשבת גם ללא טלטול חפצים.

ו. לשם צמצום המרחק של אלפיים אמה נבדקות כיום תוכניות של בניית קוי עירוב מחודשת למושבים אלו, וכן תוכנית בינוי עתידיות באזור. אולם נכון להיום איסור ההליכה מאשדוד לכל המושבים הנ"ל עומד בעינו.

כל הנדרש לבירורים הלכתיים נוספים בנושא העירוב יוכל לפנות בכתובת המייל: k0548443963@gmail.com


בתקווה שלא תצא תקלה מתחת ידינו

הרב חיים קלמנוביץ

רב מחלקת העירובין

אשדוד

דילוג לתוכן