נשבה ארון הקודש: מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל נשיא מועצת גדולי התורהבצער רב הגיע הידיעה כי נצחו אראלים את המצוקים: מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל ראש ישיבת פוניבז'

נשיא מועצת גדולי התורה ונשיא ועד הישיבות השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים והוא בן 100 שנים בהסתלקותו. מסע הלוויה ייצא בשעות הצהריים מישיבת פוניבז' בבני ברק

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו: בכל שדרות היהדות החרדית בארץ ובעולם יתמות ואבל כבד, עם היוודע הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו לשמי רום של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל, ראש ישיבת פוניבז' והוא בן 100 שנים בהסתלקותו לאחר שזכה לאריכות ימים מופלגת.

בעיצומו של חג השבועות חלה הרעה במצבו ומרן ראש הישיבה זצ"ל פונה לבית החולים 'מעייני הישועה' שם אושפז במחלקת טיפול נמרץ. מאז, חלה הידרדרות במצבו ותפילות נרגשות נערכו בעולם היהודי לרפואתו. הבוקר מצבו הידרדר ונצחו אראלים את המצוקים. עם היוודע הבשורה הקשה תחושת אבל ויתמות ירדה על העולם היהודי. בישיבת פוניבז' שם הרביץ תורה ויראה משך שמונים שנה וכך בעולם התורה כולו שורר אבל ויגון כבד.

מסע הלווית מרן ראש הישיבה זצ"ל תצא בשעה 15:30 מהיכל ישיבת פוניבז' בגבעה בבני ברק לבית החיים נציבי ישיבת פוניבז' שם ייטמן.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל הנהיג את עולם התורה מיד אחרי הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל יחד עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, מרן ראש הישיבה נשא בגאון את דגל ההשקפה הצרופה, ורומם את קרנם של בני התורה בכל מקום ומקום, שימש כנשיא מועצת גדולי התורה, נשיא ועד הישיבות ועוד, לצד העמדת עשרות אלפי תלמידים במשך עשרות שנות הרבצת תורה ויראה בישיבת פוניבז' שממש עד ערב אשפוזו עוד מסר שיעורים לתלמידי הישיבה. מבין אלפי תלמידיו נמנה המרא דאתרא הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א, כמו כן לברכה עצה ותושיה מפי ראש הישיבה זצ"ל זכה הרב עובדיה דהן שליט"א יו"ר המועצה הדתית מס' פעמים כשנכנס בקודש פנימה.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

דילוג לתוכן