שישו ושמחו בשמחת התורה: במעמד מרן הגר"ש מחפוד חבר מועצת חכמי התורה הוכנס ספר תורה לבית המדרש "מקדש מלך" ליוצאי תימן ברובע ז' # "אתה מבורך בזכות הסיוע למוסדות תורה ומרחיב את גבולות הקדושה בעיר" בירך מרן הגרש מחפוד את הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד

במעמד מיוחד ומרגש התקיים מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת ובית המדרש "מקדש מלך" שנכתב לע"נ המנוחה מרת אביבה עקיבא ע"ה ונתרם ע"י בעלה הר"ר רחמים עקיבא הי"ו.

בית הכנסת ובית המדרש "מקדש מלך" ליוצאי תימן, הוקם בשנה האחרונה ע"י קבוצת אברכים חשובים מיוצאי עדת תימן ושוכן ברחוב יצחק הנשיא בצמוד לרובע ז'.

בשעות אחר הצהריים הגיעו רבנים אורחים וידידים לבית משפחת עקיבא ברובע ז', שם כתבו את האותיות האחרונות. בסיום, התקיים מעמד תפירת היריעות, ולאחר תפילת מנחה יצאו בתהלוכה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה ברחובה של עיר.

בהגיעם לבית הכנסת "מקדש מלך" בסמוך לבית יעקב אבות, הציבור המשיך בשמחה של תורה, ריקודים ומעגלים, ותוך כדי הוכנס ספר התורה להיכל הקודש.

לאחר תפילת ערבית חגיגית, הציבור התאסף סביב שולחנות ערוכים ברחבה הגדולה מחוץ לבית הכנסת, מכל טוב לכבוד סעודת מצוה .

בראש שולחן המזרח נראו רבני עדת תימן שפיארו את הבמה ובראשם הגאון הגדול מרן רבי שלמה מחפוד גאב"ד יורה דעה וחבר מועצת חכמי התורה כשלצידו המרא דאתרא הגר"י שיינין והרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שפתח בדברי תורה וברכה לכבוד שמחתה של תורה.

את המשא המרכזי נשא הגר"ש מחפוד ואמר: זכיתם להתחבר עם התורה שהיא נצחית, וכשם שהתורה נצחית כך עם ישראל הוא נצחי לדורי דורות, לכן הספר תורה שנכנס להיכל זה לא מספיק, כל אות בספר תורה זה נשמה, ונשמה דורשת חיות וזה רק ע"י לימוד התורה! להניח את ספר התורה בארון – זה לא התכלית, המטרה בערב הקודש הזה שאנחנו נתחזק בתלמוד תורה ונירש אותה לבנינו אחרינו ובני בנינו עד סוף כל הדורות, ופנה לתורמים ואמר: אתם התורמים לספר התורה, קשרתם עם עצמכם עם הספר תורה  יהי ה' עימכם ויוסף ה' ככם עליכם אלף פעמים ובירך את כל קהל הנאספים.

לאחר הדברים, בירך הגר"ש מחפוד את הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ושמח לשמוע שעוזר ומסייע למוסדות תורה ומרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בעיר ובירכו שיזכה לעשות נחת רוח לכבוד ה' יתברך בתפקידו.

בפיוט ובשירה כמנהג עדת תימן ליוה הזמר ציון גולן ותזמורתו. עוד נשאו דברי תורה וברכה לכבודה של תורה הרב הראשי הגאון רבי יוסף שיינין ועוד רבנים חשובים.

בתום המעמד, ננעל ערב קדוש ונשגב זה מתוך תחושה עילאית וחיזוק על מעלת ערך וסגולת התורה הקדושה אשר וודאי תיחרט בלבם של כל המשתתפים הרבים לעוד זמן רב.

דילוג לתוכן