בסיוע המועצה הדתית: דברי תורה חיזוק והתעוררות עם סעודת ראש חודש בבית הכנסת "שירה חדשה"

קהל רב השתתפו בשיעור תורה, דברי חיזוק והתעוררות עם סעודת מצוה בבת הכנסת ע"ש "אדמון ספרא – שירה חדשה" ברובע יב'.

את המעמד יזם וארגן מר יעקב שטרית הי"ו – סגן יו"ר המועצה הדתית ממונה בתי הכנסת.

לאחר תפילת מנחה, נשא דברי תורה וברכה  הרב עובדיה דהן – יו"ר המועצה הדתית.

בפתח דבריו קידם את המשתתפים שהגיעו לקראת ראש חודש שזה יום נעלה וחשוב, וציין כי חודש תמוז כבר מזכיר לנו את חודש אלול שהרי תמוז ראשי תיבות ז'מני ת'שובה מ'משמשים ו'באים. הרחיב על מעלת האמונה והבטחון, עמד על מעלת יום חשוב זה של ראש חודש. "אנו צריכים להתחזק ולדעת כל אחד מאיתנו, להתפלל להקב"ה בכל עת ורגע ושנדע שהכל מה שנעשה לנו, הכל מגיע מאת ה' יתברך ונתחזק בענין הזה שנתפלל ונבקש ישירות מה' יתברך ובע"ה ימלא ה' משאלות ליבנו לטובה".

לסיום בירך את בעל האכסניה מר שמעון בן זקרי הי"ו ואת מר יעקב שטרית הי"ו סגן וחבר המועצה הדתית שארגן את הערב החשוב הזה לטובת הציבור.

בתפילת ערבית עבר לפני התיבה הפייטן החזן יעקב אבוחצירא הי"ו. ציבור המשתתפים היסב סביב שולחנות ערוכים לסעודת מצוה באולם שע"י בית הכנסת בראשותו של מר שמעון בן-זקרי הי"ו. במהלך הסעודה נשאו דברי ברכה, שירה ופיוט.

מר יעקב שטרית חתם את הערב בברכה לציבור הרחב שהגיע להשתתף ולכבד את המעמד לכבוד ראש חודש ואמר, כי ממשיך את מסורת אביו שהיה נוהג לערוך סעודות ראשי חודשים שנים רבות ר' רפאל שטרית בן שמחה זצ"ל וימשיך בעשיה מבורכת יחד עם יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן היו כדי לחזק את מסורת ישראל בעירנו בשמחה ובהארת פנים לזולת.

דילוג לתוכן