לאחר סיור רבני מחלקת עירובין עם יו"ר המועה"ד: הושלמה בניית קו העירוב השכונתי החדש המצרף את בית החולים "אסותא" לעירובין השכונתיים של העיר

לא מכבר התפרסמו ההבהרות בענין העירוב בעיר. לתועלת הענין, ועם השלמתו של העירוב השכונתי החדש מתפרסמות כאן שנית בקצרה הבהרות אלו:

א. באשדוד קיים עירוב עירוני המקיף את כל השכונות וכל אזורי המגורים בעיר, כולל את בית החולים "אסותא". כל דרכי הגישה לבית החולים "אסותא" מתוך אזור ז', וכן מכל שכונות העיר נמצאות בתוך תחום העירוב.

ב. בתוך מתחם בית החולים קיים עירוב פנימי נוסף הבנוי כולו מן הגדרות המקיפות את בית החולים.

ג. לתועלת גדולה נבנו בעיר עירובין שכונתיים נוספים המקיפים בנפרד חלק משכונות העיר. העירובין השכונתיים בנויים מסביב לשכונות של אזור ג', אזור ו', אזור ז' וחלק מאזור ח', והוא מקיף את כל שכונות אלו ביחד, וכן כל שכונה ושכונה בנפרד.

ד. בימים אלו הושלמה בנייתו של עירוב נוסף המחבר את בית החולים "אסותא" לעירובין השכונתיים.

ה. יובהר, כי בעירובין השכונתיים קיימים הידורים הלכתיים רבים. כדי לברר את מהותם של הידורים אלו והתאמתם לדיעות השונות של הפוסקים ניתן לפנות לרב חיים קלמנוביץ שליט"א לפי כתובת המייל: k0548443963@gmail.com, וכן אצל רבני הקהילות שליט"א בעירנו אשדוד.

ו. מפות העירוב של העיר מצורפות לחוברת "הלכות ומידע" היוצאת לאור ע"י המועצה הדתית. עם השלמת העירוב השכונתי החדש תצורף מפת עירוב זה למפות העירוב הקיימות.

כהכרת טובה יש להודות לאברכים ולעסקנים בעיר שטרחו רבות להעמיד את העירוב השכונתי החדש. קו העירוב נבנה בהשקעה מרובה של המועצה הדתית והעומד בראשה הרב עובדיה דהן שליט"א.

בברכת התורה ושבת שלום

הרב חיים קלמנוביץ רב מחלקת העירובין

דילוג לתוכן