במועצה הדתית נפתח קורס שיפוץ תפילין ע"י מכון "כתר ההלכה" הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד: "בודקי התפילין והפרשיות, אחריות גדולה רובצת עליהם חשוב שיהיו יראי שמים"

במועצה הדתית מתקיימת סדרת שיעורי הלכה בענף הסתם קורס שיפוץ תפילין שע"י מכון "כתר ההלכה" מידי שבוע באולם שע"י המועצה הדתית בהשתתפות אברכים חשובים.

מאחורי יוזמה ברוכה זו עומד הרב דוד עמאר יו"ר מכון "כתר ההלכה" בשיתוף יחד עם המועצה הדתית וזאת לאחר שהרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין לשבח את הקורס הקודם, בו אברכים עברו את כור המבחן בהצלחה וקיבלו כולם תעודות "מדריכי חתנים".

בשיעורים אלו, מידי שבוע מגיע רב המתמחה בהלכות תפילין וכן בידע המקצועי בכל הקשור לבניה ושיפוץ בתי תפילין, פתיחתם וסגירתם, הכנסת הפרשיות, שיפוץ בתי תפילין שנפגמו בפינות, החלפת רצועות צביעת הבתים ליטוש הגידים ותפירת הבתים ועוד. כל משתתף שנרשם, מקבל ערכה מקצועית אישית הכוללת: ערכת שיפוץ תפילין וספר הכשרת "משפצי תפילין".

דברי פתיחה נשא הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, שבפתח דבריו שיבח את הארגון העושה עבודת קודש בהשקעה מרובה וב"ה פקע שמם של מכון "כתר ההלכה" המכין אברכים באופן מקצועי ותורני בסמכותם של גדולי תורה ופוסקי הלכה חשובים, וב"ה כאן במועצה היתה הצלחה גדולה בקורס הקודם של "מדריכי חתנים".

בדבריו עמד הרב דהן, על החשיבות הגדולה כשבראש ובראשונה חשוב שיהיה יראת שמים לכל בודק ומגיה שעליו רובצת אחריות מרובה, ועל כן הרב צריך להיות בקי ולשלוט בחומר היטב והזכיר את דברי הגמרא בעירובין שמספרת: "כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו". והדברים מבהילים!

יש היום התעוררות גדולה לבדיקת תפילין לבתים ולפרשיות, חשוב מאוד שהבדיקה תהיה מקצועית ועם מגיה ירא שמים שיהיה מוכר עם תעודה מוסמכת כדי שח"ו לא תצא תקלה, אצלנו במועצה הדתית אנו מקיימים לרווחת ציבור תושבי העיר מבצע יומיים כל חודש בדיקה "חינם" לתפילין ומזוזות ולקראת חודש אלול המבצע יתקיים בכל החודש עד ערב ראש השנה, ובכל שנה אני עוקב אחר התוצאות ולפעמים יש מקרים שזה ממש מזעזע לראות מה מוצאים  בפרשיות, חסרה מילה או חסרה אות, מילים דבוקות בגלל זיעה או רטיבות או מחמת חום השמש, ועוד סוגי פסול חמורים, לכן חשוב בראש ובראשונה להיות ירא שמים.

לסיום, בירך את המשתתפים שיעלו מעלה בלימודם ויצליחו וברכה מיוחדת בירך את הרב דוד עמאר ראש מכון "כתר ההלכה" על היוזמה המבורכת בקידום קורסים חשובים אלו.

דילוג לתוכן