לקראת השלושים: דברים שנאמרו מפי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל:

 "ברכת רבינו החפץ חיים לזכות לבנים גדולי ישראל לכל מזכי הרבים בסגירת החנויות והדלקת הנרות לכבוד שבת קיימת גם במזכי הרבים בתיקוני עירוב שבת"

הדברים נאמרו באסיפה לחיזוק העירובין שהתקיימה לאחרונה בביתו של ראש הישיבה ביוזמתו של הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א רב מחלקת העירובין הארצית ורב שכונה באשדוד.

בשנים האחרונות נוסדה ועדת העירוב אשר יעדה הוא להנחות ולתקן עירובין בישובי ישראל. ועדה זו קיבלה את ברכותיהם של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל ובנשיאות הגרמ"מ לובין שליט"א והגרמ"ש קליין שליט"א. את פעילות הועדה מרכז הרה"ג מאיר רותן שליט"א מרבני ועדת העירוב.

במסגרת פעילות הועדה התקיימה פגישה של רבני ועסקני העירוב לשם ליבון בעיות השעה בענייני עירובין החשובים העומדים על הפרק. פגישה חשובה זו התקיימה בביתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל אשר סיפר, כי בהיותו בחור צעיר לימים הצטרף לאביו הגאון ר' צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל שהיה באותה עת רבה של רמת השרון, והיה מתקן בעצמו את חוטי העירוב לכבוד שבת.

מרן זצ"ל הרבה בשבח פעילות מבורכת זו הזוכה כאמור לברכתו של החפץ חיים לבנים תלמידי חכמים, ואף האריך בחשיבות המצווה לסייע לעסקני הועדה לשם פעילותם החשובה.

בהמשך לדברים צויין, כי הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א היה נקרא לעיתים מזומנות לחיזוק העירוב ברמת השרון ע"י הרה"ג ר' יעקב אדלשטיין זצ"ל אחיו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, ומי ששימש שנים רבות במקום אביו כרב העיר.

דילוג לתוכן