בתום בדיקה הלכתית ע"י הגר"ח קלמנוביץ רב מחלקת העירובין: הודגש כי ע"פ ההלכה קיים איסור תחומין בין אשדוד לגן יבנה ואסור לצעוד רגלי בשבת בין שני הערים

במסגרת סיור הלכתי בעירוב של גן יבנה בהשתתפות רב העיר הרה"ג ר' דוד כהן ורבני המקום בהנחייתו של רב מחלקת העירובין הארצית הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ, נקבע כי יש צורך בהסברה לציבור על איסור ההליכה של יציאה מתחום שבת מאשדוד לגן יבנה.

עם בחירתו של הרה"ג ר' דוד כהן לתפקיד של רב העיר גן יבנה לאחרונה, התקיים סיור לאורך תוואי העירוב בישוב שבו נבדקו מקומות שונים בהם קיימים מרכיבים הלכתיים רבים בעומק סבכי ההלכה של העירוב המעשי.

במסגרת סיור חשוב זה הודגש הצורך בהסברה בנושא ההלכתי של יציאה מתחום שבת גם ללא טלטול חפצים מהעיר אשדוד אל גן יבנה הסמוכה. מתוך ידיעה על הנעשה בתחום זה, ציין רבה הנבחר של גן יבנה כי ידוע לו על מקרים רבים בהם תושבי העיר אשדוד צועדים רגלי בשבת לגן יבנה לצורך שמחות, בריתות המתקיימות בשבת, ביקורי משפחות וכד' וכן אלהפך מגן יבנה לאשדוד.

 "מאחר והמרחק בין אשדוד לגן יבנה הוא יותר מאלפיים אמה, קיים איסור הליכה בין שתי ערים אלו, ועל ציבור שומרי השבת בעיר גן יבנה ואשדוד להיות מיודעים על כך תדיר, כדי שלא להיכשל ח"ו באיסור חמור זה" – סיים המרא דאתרא הרה"ג ר' דוד כהן את דבריו.

בתום הסיור הבדיקות והמדידות בין הערים הסמוכות, הודה הגר"ד כהן להגר"ח קלמנוביץ על מאמציו הרבים והטרחה המרובה בבדיקת המרחקים והמסקנה ההלכתית בזהירות שמירת השבת גם בנושא תחומין שלא רבים מודעים לכל פרטי ההלכה בנושא זה. 

דילוג לתוכן