המועצה הדתית מחזקת את אמירת “תיקון חצות” בשלושת השבועות

בימים אלו ימי בין המצרים, במועצה הדתית הפיצו עלון שחולק לבתי הכנסת המעורר את החשיבות לומר "תיקון חצות" לאחר תפילת מנחה בכל יום בצהריים בימים אלו של בין המצרים עד ערב תשעה באב.

מנהג זה השתרש רבות אצל כל העדות והחוגים בבתי הכנסת ובישיבות אשר קוראים 'תיקון חצות' כאשר הם יושבים על הארץ או על כסא נמוך וקוראים את הסדר "תיקון רחל" ובו מוזכרים פסוקים וקינות המזכירים את צער חורבן בית המקדש.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין לדבריו של מרן השולחן ערוך שכתב בסימן הראשון: "ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש". לכן חשוב לחזק את המנהג היקר והחשוב הזה, שעל ידי אמירת תיקון חצות יתעורר כל אחד להצטער על חורבן בית המקדש וכל הצרות שבאו עלינו ועל אבותינו מתוך הגלות המרה הזו. גם מרן מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל נהג לעורר את הצבור לומר "תיקון חצות" בזמן חצות היום בימי בין המצרים ותמיד היה מספר שכך  היו נוהגים לאמרו בישיבת "פורת יוסף" בירושלים.

בעירנו יש בתי כנסת וכוללים שקבעו להם מנהג חשוב זה בבין המצרים, כך כל יום לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת 'תפארת רפאל' בסיטי הנהיג הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא בה של הסיטי ורב ק"ק "תפארת רפאל" מיד לאחר תפילת המנחה בחצות היום, לומר את ה'תיקון חצות' כשלאחר מכן נושא דברי חיזוק בענין החורבן והציפיה לבנין בית המקדש. גם בכולל "אורות חיים ומשה" ברובע ג' בשעות הצהריים מתאספים אברכים לאמירת תיקון כרת, כך גם בבית המדרש "סולם יעקב" בראשות מזכה הרבים הרב יעקב רבי ברובע טו' ובעוד מקומות.

דילוג לתוכן