החיזוק בימים אלו לקראת תשעה באב: הגר"ח פינטו המרא דאתרא בתיקון כרת האחרון קרא להתחזק באהבת חינם ולהתרחק ממידת הליצנות והשנאה שבין אדם לחבירו

בשבוע האחרון הגיע ציבור רחב  ללימוד ב"תיקון כרת" המתקיים מידי שבוע בליל שישי בציונו של הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל בבית העלמין בעיר במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו.

לקראת חצות לילה, לאחר אמירת תהילים קודם התרת נדרים, נשא דברי התעוררות הגה"צ רבי חיים פינטו מעניני הזמן לקראת יום תשעה באב.

בדבריו עמד על ימי החורבן הקשים שבימים אלו אנו נמצאים, הזכיר על מה חרבו שני בתי המקדש, והסיבה העיקרית הוא שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, וזה קשה מאוד, כי כלפי חוץ האדם לא מראה את השנאה, אבל בתוכו יש את השנאה וזה פגם במחשבה.

הזכיר גם את ענין של הרהור תשובה שזה מועיל וכל שכן השב בתשובה ממש, לכן אמר ששנאת חינם זה דבר שבמחשבה, וזה היה החטא של קורח שחטאו גם במחשבה וגם במעשה וקיבלו עונש קשה. בתקופתנו זו תקופה קשה וצריך להשתדל לעבוד על המידה הזו של שנאת חינם שזה עבירה במחשבה. עוד הזכיר את הפסוק "כי דרוש ידרשנו ה' אלוקיך מעימך", אדם שדורש מאנשים ומכה אותם בשבט מוסר בענינים שונים, כשהוא עצמו לא מקיים, אז חס ושלום הקב"ה דורש זאת ממנו, כן הזהיר ממידת הליצנות שצריך להתרחק ממנה ובפרט בימים אלו, עלינו להתחזק באהבת חינם ובע"ה נזכה לביאת משיח צדקנו ואנו נמצאים בגלות קשה ומצפים לגאלה בקרוב.

לסיום, ערך ברכת מי שבירך לקהל.

דילוג לתוכן