במועצה הדתית מנציחים את זכרו של מרן חכם שלום כהן זצוק"ל: לקראת יום השנה הראשון יעסקו בתורתו של מרן ראש הישיבה ויקבלו פרסים יקרי ערך

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית יזם רעיון מבורך יחד עם ארגון "דרך המלך" לע"נ של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זצוק"ל, על ניצול לימוד התורה בימי בין הזמנים, החל מתחילת שבוע זה עד תחילת זמן אלול בהיכלי הישיבות ב' באלול, כל שעת לימוד תקנה כרטיס להגרלה על פרסים רבים יקרי ערך וכל המרבה בשעות סיכויו גדולים יותר לזכות.

הרב עובדיה דהן זכה להיכנס בקודש פנימה למרן ראש הישיבה זצוק"ל מס' פעמים ואף הזמינו כאורח כששהה למנוחה באשדוד בעת מסע חיזוק בישובי הדרום (חשון תשע"ט) ובירכו וחיזקו על פעולותיו הברוכות בעיקר על ביצור חומת הקדושה והטהרה, בהקמת מקוואות טהרה ובהאדרת התורה בעיר.

"הדגש הוא שתלמידי הישיבות ירוו את צמאונם מתורתו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זצוק"ל", אומר הרב עובדיה דהן, לכן ההשתתפות בהגרלה מותנית בלימוד מתוך ספריו שיצאו עד כה כמו "דובר שלום" – שיחות בענייני המועדים שנערך ע"י בנו הג"ר שמעון שליט"א או שו"ת 'דברי שלום' ובו פסקים והנהגות ממרן רה"י שנשמעו מפיו מכלי ראשון, כן ניתן לשמוע בקו הטלפון "דרך המלך" אלפי שיעורים ושיחות במגוון רחב של נושאים, בעיון הש"ס, בהלכה ובאגדה.

המועצה הדתית רכשה בימים אלו ספרים רבים משיעוריו ושיחותיו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל שיחולקו למשתתפים בעצרת מספד מרכזית לזכרו שתתקיים אי"ה בעירנו בשבוע הקרוב. 

שיחות ומאמרים אלו הינם אוצר יקר שנדלה והתאסף מבין כותלי הישיבה 'פורת יוסף', עם השיחות 'מראה כהן', שהיו עוד בחייו למראה עיניו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל.

בסיום המבצע תתקיים הגרלה, כאשר פרס ראשון יהיה ע"ס 1,500 ₪, פרס שני כובע וחליפה ופרס שלישי סט ספרי קודש. להרשמה להגרלה ולפרטי התוכנית ניתן דרך הטלפון: 0723188882 שלוחה 2.

מרן ראש הישיבה זצוק"ל איננו, אך תורתו ומורשתו חיה וקיימת. זכינו עתה שניתנה לנו האפשרות להגות בתורתו, לשמוע את שיעוריו ושיחותיו בקולו הטהור, קול חוצב. וכעת, גם מי שלא זכה להימנות על תלמידיו בחיי חיותו, יש בידו את ההזדמנות לקבל תורה והשקפה מפי קדשו ממש, ולעלות בדרך המלך בעבודת ה'.

דילוג לתוכן