מחר יום רביעי: במעמד הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו יתקיים מצות "פדיון פטר חמור" # בקרוב יערכו עוד שני "פדיון פטר חמור" # זכות גדולה להשתתף במצוה יקרה זו לישועת כלל עם ישראל

תכונה והיערכות רבה בקרב רבים לקראת מעמד קיום המצוה החביבה והנדירה "פדיון פטר חמור" בראשותו של המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו רבה של אשדוד וקרית מלאכי.

בחודש הקרוב יערוך הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שלוש מצוות של פדיון פטר חמור כשהראשון יתקיים ברוב עם אי"ה מחר יום רביעי כב' מנחם אב, יומא דהילולא רבה של של הרה"ק רבי שלום בוזגלו זיע"א בעל ה"מקדש מלך" על הזוהר הק' ברחבת אוהל הצדיקים הקדושים זיע"א שבבית העלמין בקרית מלאכי ובמעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו רבה של אשדוד וקרית מלאכי ובהשתתפותם של רבנים, ראש העיר מר אליהו זוהר והרב מיכאל טפירו יו"ר המועצה הדתית.

הפדיון השני יתקיים בע"ה בערב ראש חודש אלול במושב "חמד" והשלישי יתקיים בע"ה במוצאי שבת שבת "שובה" ברחבת בית הכנסת הגדול "ישמח משה" ברובע ה'. החמורים הגיעו בזכות המשפחות היקרים סבן ועזרא הי"ו.

הגר"ח פינטו מדגיש שמצוה יקרה הוא משתף כל יהודי ויהודי ללא שום תמורה, כשהמטרה היא, היות ונמצאים אנו בימים טרופים של חוסר ודאות יש בכך סגולה גדולה לזכות עם ישראל, שבזכות פדיון זה יפדו עוונותיהם של עם ישראל כמאמר הפסוק: "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו". על כן אנו מזמינים את כולם להגיע ולהשתתף ולקחת חלק במצוה יקרה ונדירה זו.

עוד הזכיר כי זו מצוה חביבה ונדירה וכלשונו של הגר"ח פלאג'י זיע"א: "משביתים לימוד התורה כדי לקיים מצוה נכבדה זו".

קודם המעמד ישא דברים הגר"ח פינטו רבה של אשדוד במהות וסגולת מצוה יקרה זו אשר מקרבת את הגאולה.

המעמד מיועד לגברים בלבד ומבקשים מאוד להישמע להוראות הסדרנים.

דילוג לתוכן