קול קורא מהמועצה הדתית
סיוע לבתי כנסת שאינם עמותה בשיפוץ, ציוד ועוד

דילוג לתוכן