רואים את הקולות: המועצה הדתית יוזמת קורס חינם ללימוד והכנה לבעלי תוקעים בשופר # המועצה הדתית באשדוד מהווה מודל לחיקוי לערים אחרות בקורס חשוב זה # בעלי תוקעים מתנדבים מתבקשים לתקוע למוגבלים בר"ה # כל משתתף לאחר שעמד בכור המבחן מקבל תעודה

ציבור של בעלי תוקעים בשופר השתתף בקורס 'חינם' ללימוד תקיעת השופר כהלכה ובצורה מדוייקת לקראת ראש השנה, השיעור מקיף לליבון ושיפור תקיעת השופר להלכה ולמעשה.
את השיעור מעביר הרב חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית יחד עם הרב אליהו ביטון באולם שע"י המועצה הדתית באופן מקיף וביסודיות ע"פ כל כללי ההלכה והפוסקים, תוך כדי הדגמה בתקיעת השופר בהשתתפות נכבדת של בעלי תוקעים מבתי הכנסת השונים בעיר מכל העדות והחוגים.  

כל משתתף מגיע עם שופרו בידו מקבל חוברת עם יסודות ההלכה של תקיעת שופר עם הדגמות של זמן ואורך לכל סוגי התקיעות שערך בשעתו הרה"ג ר' סעדיה אריבי זצ"ל חבר לשכת הרה"ר רב מחלקת הנישואין והמקוואות וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו, שהוא בעצם היוזם לקורס חשוב זה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית קידם בברכה את האורחים החדשים והפעם מחוץ לעיר שהגיעו במיוחד מירושלים ומאשקלון מתוך חשיבות לימוד ההלכה והמקצועיות שבדבר, לצד המשתתפים החדשים אנו רואים שיש בעלי תוקעים שלא מוותרים ומגיעים מידי שנה בשנה ויאמר לשבחם שזה חשוב על מנת לרענן שוב ושוב את הידע והפרקטיקה בכל נושא תקיעת השופר גם מבחינה נפשית.

בדבריו אמר, כי לאור לקחי העבר, בהם הוכח כי באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול תוכנת מחשב המיוחדת שבה ניתן לראות בבירור את הקולות, נמנעים מלחרוג מעיקרי ההלכה והיו כאלה שהתברר שלא ידעו את יסודות עיקר ההלכה בתקיעת השופר. שמענו את בעלי התוקעים בשופר תוקעים במהלך השיעור, תקיעות בפני הרב המנחה מול התוכנה ואת ההערות החשובות כאשר כל זאת על פי עיקר ההלכה.

עוד ציין, כי זכות הרבים תלויה בבעל תוקע ואדם כזה שזכות הרבים תלויה בו, יש לו הזכות להביא שיזכו המתפללים לשנה טובה ומבורכת, על כן אחריות גדולה רובצת על כתפיו לדעת היטב את הלכות השופר כראוי לכל פרטיה ודקדוקיה.

עם השנים שקורס חשוב זה קבע לעצמו שם חשוב, זכינו כי פנו אלינו מערים אור יהודה, יבנה ועוד לקיים קורס ללימוד לתקיעת שופר ואכן הרב חיים בן חמו בימים אלו מעבור קורס בפני בעלי התוקעים בערים אחרות.

בהזדמנות זו פנה הרב עובדיה דהן בבקשה לבעלי התוקעים, היות שבעירנו יש אנשים שאינם מסוגלים להגיע לבית הכנסת או שאין באפשרותם לשמוע קול שופר באזורם כמו בית אבות, או חולים, זקנים או מוגבלים אחרים, שיצרו קשר עם הרב חיים בן-חמו במועצה הדתית טל':8630607 כדי לזכות את אותם אלו בשמיעת קול שופר בראש השנה.


הרב עובדיה דהן הודיע כי משתתפי הקורס אשר הצליחו לעמוד בכור המבחן ותקעו כהלכה, יקבלו "תעודה" לשנת תשפ"ד ויהיו זכאים לרכוש שופר מהודר במחיר מסובסד. יצויין כי שבוע הבא ביום שלישי כז' באלול יתקיים קורס נוסף לאלו שלא הספיקו להשתתף.

בסיום בירך את המשתתפים, שנזכה כולנו יחד לשמוע קולו של משיח במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה וחילק 'לוח שנה' בהוצאת המועצה הדתית.

המשתתפים הודו מקרב ליבם למועצה הדתית על הקורס ההלכתי החשוב אשר האיר את עיניהם בתקיעת שופר כראוי אשר הוסיף להם נקודות חשובות בעיקר בפרטי הלכות תקיעת שופר. 

דילוג לתוכן