במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו: תיקון כרת עם הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו הראשון ואמירת סליחות באוהל הציון # מחשבתם של צדיקים רק לעשות למען ה' יתברך

במעמד נורא הוד התקיים סדר לימוד "תיקון כרת" עם הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו זיע"א  עם אמירת סליחות במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א.

באופן קבוע מידי ליל שישי מתקיים סדר לימוד "תיקון כרת" באוהל הציון של הרמ"א פינטו זצ"ל בבית העלמין שיסד המרא דאתרא הגר"ח פינטו בהשתתפות קהל רב, שבחלקו מגיע מחוץ לעיר כדי לטהר את הנשמה לקראת ההכנה לשבת המלכה.

במעמד השתתף גם הרב עובדיה דהן שליט"א יו"ר המועצה הדתית שהתכבד לשבת לצד המרא דאתרא וקרא את סדר המשניות.

קודם חצות, נשא דברים המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א ואמר שבימים אלו מציינים את ההילולא רבה לסבא הגדול ראש השושלת הרה"ק רבי חיים פינטו זצוק"ל וזיע"א וכעת בציונו שבעיר מוגאדור שבמרוקו, אלפים מרחבי העולם פוקדים את קברו ומכניסים ספר תורה לעילוי נשמתו.

בדבריו העלה על נס את דמותו הטמירה והנשגבה של בעל ההילולא ודרכו המיוחדת העולה במסילה בעבודת ה' במשך כל ימי חייו.

סיפר כי נולד לפני 283 שנים ביום שנפטר הרה"ק בעל אור החיים הק' זיע"א ונקרא על שמו, במשך כל שנות חייו התפרסמו עובדות וסיפורים על ישועות רבות שנפקדו בזכותו בהם רבים מעם ישראל.

זכה לאריכות ימים ובגיל 103 נסתלק לבית עולמו. בשנתו האחרונה הורה לחלק את כל נכסיו ולא השאיר לילדיו, באומרו את הפסוק בפרשת בא: וגם מקננו ילך עימנו, לא תישאר ממנו פרסה, הוא חשש להשאיר ממון בעולם הזה על שמו שלא יפריע לו לעולם הבא.

זו היתה מחשבתם של צדיקים, לעשות רק רצון ה' יתברך ולהרבות כבוד שמים. זכותו יגן עלינו.

לאחר מכן עבר לפני התיבה בסליחות, באמירת יג' מידות של רחמים תקע בשופר ראש לשכתו הרה"ג ר' אברהם בוגנים רב, ומו"צ בעיר.

בסיום, בירך את יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן והודה לו על כל מעשיו ופועליו הגדולים בימים אלו וכן ברך ברכת מי שבירך לכל הקהל.

דילוג לתוכן