תזכורת לערב ראש השנה תשפ"ד הבעל"ט שיחול בע"ה בשבת קודש ולמחרתו ביום ראשון

 

  • להכין מחזור לראש השנה ולעיין בו קודם היום טוב

  • לשים לב לכל ההוספות בתפילת שמונה עשרה

  • מנהג לעשות 'התרת נדרים' בערב ראש השנה

  • לוודא זמני "תקיעת שופר" בבית הכנסת (ליום ראשון)

  • להכין 2 נרות נשמה ליומיים של 26 או 48 שעות לצורך העברה מאש לאש

  • יש לחבר הפלאטה של שבת לחשמל מערב יום טוב עד מוצאי החג

  • להכין נרות להדלקה ליו"ט שני במוצ"ש, המדליקות בפתיל צף להכין את הפתיל צף, להכין שעוני שבת.

  • תפילת מנחה של שבת יתפלל מוקדם – מנחה קטנה ואחריה "תשליך" ובהגיעו לביתו יקיים סעודה שלישית בכזית פת לכה"פ.

  • אומרים 'צדקתך' במנחה, שכיון שהוא יום דין, אומרים בו צידוק הדין.

  • לאחר צאת השבת קודם ההכנות יאמרו: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ויכינו ויבשלו (מאש קיימת) כל מה שצריך לליל יום טוב שני.

  • הדלקת נרות במוצאי שבת רק מנר הדולק, האישה תברך: אקבמ"ו להדליק נר של שבת ויום טוב,  ביום השני תברך: נר של יום טוב.

  • בערבית של יום טוב שני שחל במוצאי שבת, מוסיף בעמידה: 'ותודיענו'

  • בקידוש במוצ"ש עושים כסדר יקנה"ז, נר הבדלה-יקח נר קטן ויצמיד באמצע פתילה קטנה של פתיל צף וישאיר עד שיכבה. לברכת שהחיינו שיביא פרי חדש.

  • אם רוצים לבשל ביו"ט, לא לשכוח לחבר את שעון הגז

  • להכין את מנהג סדר ה"סימני ברכה" ליומיים ולהכין את דף הברכות לכולם

  • בעלי מקרר דיגיטלי עם התקן שבת, צריכים להעביר למצב שמעל 48 שעות ולא כמו בכל שבת

  • מנהג יפה לקרוא את כל ספר "התהילים" בכל יום מימי ראש השנה כמנין כפ"ר

  • הדלקת נר של שבת ויו"ט בשעה: 18:28   מוצאי חג בשעה: 19:22

 ההוספות בתפילת 18: זכרנו לחיים, מי כמוך, המלך הקדוש, המלך המשפט, וכתוב לחיים, ובספר החיים, עושה ה'שלום

בברכת שָנָה טוֹבָה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, והעיקר הכי חשוב לבקש "סליחה" ו"למחול" שיתקבלו ברחמים התפילות, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

דילוג לתוכן