הָרִיעוּ בְּקוֹל שׁוֹפָר: המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו תקע בשופרות שהגיעו ממרוקו שהגיש הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית # הרב פינטו שמע על הדיוק בקורס לתקיעת שופר כהלכה בבדיקת הסייסמוגרף # בעלי התוקעים קנו שופרות מהודרים בסבסוד המועצה הדתית

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית נכנס למרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א והציג בפניו שופרות מהודרים שהגיעו ממרוקו.

שופרות אלו המועצה הדתית מסבסדת לבעלי תוקעים שהשתתפו בקורס לתקיעת שופר שהתקיימו בחודש אלול ע"י המועצה הדתית, הרב דהן הביא סקירה קצרה על ההיענות המבורכת של הקורסים מצד בעלי תוקעים מרחבי העיר והשנה השתתפו בקורסים גם מירושלים, יבנה ואשקלון.

הרב דהן אמר, כי לאור לקחי העבר, בהם הוכח כי באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול תוכנת מחשב המיוחדת, נמנעים מלחרוג מעיקרי ההלכה. בעלי התוקעים בשופר תוקעים במהלך השיעור תקיעות בסדר תשר"ת בפני הרב המנחה הרב אליהו ביטון מול תוכנת מחשב שהוכנה במיוחד, ועל גבי המסך ניתן לראות הסייסמוגרף המודד ורושם את סוגי הגלים השונים בסדר התקיעות, וכך ניתן לעמוד על עיקר ההלכה בדיוק לפי דעת הפוסקים. הזכיר שהיוזמה הברוכה הזו נוסדה בשעתו ע"י הגה"צ רבי סעדיה אריבי זצ"ל ממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו ומרבני המועצה הדתית.

הרב דהן אמר שהחלטנו כבר מס' שנים כי משתתפי הקורס אשר הצליחו לעמוד בכור המבחן ותקעו כהלכה, וקבלו תעודה שהם תוקעים כהלכה, יהיו זכאים לרכוש שופר מהודר בסבסוד של המועצה הדתית.

הרב פינטו בדק את השופרות ותקע בחלק מהם ואמר שבהחלט הם גם מהודרים וגם נוחים לתקיעות. עוד דברו על החשיבות והאחריות של הבעל תוקע מול הציבור שהוא אמור להוציא אותם זכאים בדין בהזכירו בתקיעות את הזכות הגדולה של יצחק אבינו ע"ה.

הגרח"ש פינטו בירך את הרב עובדיה דהן בשנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה והמשך שנה של עשיה ופעילות מבורכת בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעירנו הרב עובדיה דהן בירך בחזרה בכפליים בברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך.

דילוג לתוכן