גם באשדוד מרבים בתורה "בשעות הלילה" עד הנץ: הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית מקיים משמרת תהילים מידי שבוע במשך כל הלילה להצלחת חיילי צה"ל

לאור קריאתם של גדולי התורה מרנן ורבנן בימים אלו, כאשר מתנהלת מלחמה קשה ואלפי חיילים מחרפים את נפשם בתוך העיר עזה, יש להרבות יותר בלימוד התורה ובזכויות למען חיילי צה"ל שיצליחו במערכה ואויביהם יפלו תחתם.

הבקשה הפעם היתה גדולה יותר ולא רק מגדולי התורה, אלא גם ממפקדי הגדודים השונים הנלחמים מתוך עזה, להרבות בתורה גם בשעות הלילה שאז אין סדרי לימוד בהיכלי הישיבות, חיילי צה"ל נלחמים בתוך האש לרדוף את האויבים, עקב כך בבתי כנסת ובמקומות רבים העמידו משמרות של לימוד וקריאת תהילים במשך כל הלילה, כך גם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית יזם לימוד וקריאת תהילים במשך הלילה עד תפילת נץ החמה בבית הכנסת שבראשותו "בית יוסף" בקרית פונובז'.

כמנין אנשים הגיעו לאחר חצות לילה ולא עזבו את ספר התהילים מידיהם עד תפילת שחרית, ניחוח ריח הקפה התפשט בבית המדרש, כאשר הגבאי מוזג מידי פעם כוס ועוד כוס ללומדים שלא ירדמו להצלחת חיילי צה"ל.

בסיום קריאת התהילים, ערב הרב עובדיה דהן מי שבירך לחיילי צה"ל ולהשבת החטופים לחיים טובים ולשלום.

יצויין כי בשיעורו הקבוע של הרב דהן מידי יום ביומו במסגרת הדף היומי, מברך באופן קבוע את חיילי צה"ל יחד עם כל המשתתפים שיזכו לראות ברכה הצלחה בכל מעשה ידיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון.

בנוסף, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין סיפר בשיעורו, כי קצין בכיר בגזרת עזה סיפר  על המלחמה ברצועת עזה כמה היא קשה מאד ומסוכנת, וברוך השם שיש להם סייעתא דשמיא, אך בלילות לצערנו אנו מרגישים חיסרון  וגם אבדות גדולות פוקדות אותנו, על כן פונה אותו מפקד מלומדי התורה, שחסר לנו שעות של לימוד התורה בשעות הלילה ופונה בבקשה שישתדלו להרבות בלימוד התורה בשעות אלו.

הגר"י זילברשטיין ענה וכתב לו, "ודאי שמצווה גדולה למי שיכול ללמוד או להתפלל בשעות קטנות אלו, ומצוה גדולה על כל בית כנסת להתארגן ולארגן כולל של אנשים שיש להם את האפשרות לכך שילמדו ויתפללו בבית הכנסת בשעות הלילה, ויהיו שלוחים של שאר המתפללים והלומדים, וכל אחד יתרום כסף לכולל זה, כדי שיהיו שלוחים של כל המתפללים והלומדים כמו שמצינו באנשי מעמד שהיו עומדים על הקרבן, והיו שלוחים של כל עם ישראל".

לאחר מכן מוסיף הרב ומדגיש, כי ישנם כאלה שלא יכולים להיות ערים בלילה, מאחר ולמחרת לא ילמדו כמו שצריך מחמת עייפותם, ואין הצר שווה בנזק המלך, ולכן יש עצה אחרת, שבשעה שהולכים לישון, יקראו קריאת שמע על המיטה בכוונה גדולה, ויכוונו שהולכים לישון לא להנאת עצמם אלא אך ורק כדי שיהיה להם כוח ללמוד תורה למחרת, ושינה זו עצמה נחשבת זכות לעם ישראל כמו שלומד ומתפלל, ומועילה מאד להרבות זכויות במלחמה.

תורה אגוני אגנא ואצולי אצלא.

דילוג לתוכן