בחצות בשופרות ובחצוצרות: "בזכותו וענוותו אובינו תנצח" -  תפילה מיוחדת באוהל "אבות הקבלה הקדושים" בקרית מלאכי במעמד הרב הראשי הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א

בחצות לילה התקיימה תפילה מיוחדת באוהל "אבות הקבלה הקדושים" שבבית העלמין בקרית מלאכי במעמד הרב הראשי הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א עם הקפות "שבעה כורתי ברית", סביב חלקת הציון הק' וקבלת עול מלכות שמים, עקב המצב הקשה בארצנו הקדושה. בתפילה השתתפו גם רבנים חשובים, ראש העיר מר אליהו זוהר ור' מיכאל טפירו יו"ר המועצה הדתית וחיילי צה"ל.

במהלך התפילות נשא דברי חיזוק והתעוררות ואמר, ערב זה מיוחד ומסוגל מאוד לישועה ורחמים וזאת עקב שהוא יום המיוחס לנבואת זכריה הנביא. אנו כולנו תפילה שזה המלחמה האחרונה לקראת ביאת משיח צדקנו. המהרח"ו זיע"א אומר שכל המלחמות שהיו שורשם בארבע מלכויות וגלות ישמעאל קשה יותר מכל הגלויות, והביא את הגמרא בסנהדרין "אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו" שזה גבול ארץ ישראל. ואמר שבכל התקופות וגם אנו במרוקו כמעט ולא היו בעיות קשות עם בני ישמעאל הערבים, רק לעיתים, הבעיות והמלחמות שהיו בעיקר זה היה עם מלכויות אדום בכל תקופות ההיסטוריה. אנו מתפללים שהקב"ה יציל אותנו מגלות ישמעאל ונזכה לגאולה שלמה ובפרט התפילות והתיקונים שעשינו בלילה הזה בשעת חצות.

את סדר ההקפות ערך הגר"ח פינטו כשהקהל מקיפים את הציונים הקדושים של אבות הקבלה זצוק"ל, כשבכל אמירת יג' מידות הרב אברהם בוגנים תוקע בשופר וכן מריע בחצוצרה כמובא ברמב"ם: "שיש מצות עשה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור".

בהקפה השביעית קראו את המילים בקום רם ג' פעמים, "מתי תרחם מתי תנחם ואתה דוחה מיום לימים". לאחר קבלת עול מלכות שמים, הגר"ח פינטו ברכת מי שבירך לחיילי צה"ל וברכה לחזרתם של החטופים שישובו לביתם בריאים ושלמים.

דילוג לתוכן