מכרז מס' 3/2023

לביצוע עבודות ניקוז בבית העלמין אשדוד

מסמכים המתארים את המכרז:

דילוג לתוכן