מכרז מס' 4/2023

לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' ברוריה 5 רובע ט"ו, אשדוד

מסמכים המתארים את המכרז:

דילוג לתוכן