מכרז מס' 5/2023

לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' המלך שלמה 20, אשדוד

מסמכים המתארים את המכרז:

דילוג לתוכן