חיזוק ימי השובבים בסיוע המועצה הדתית: שיעור מיוחד לאברכים מהגאון הגדול רבי משה פנירי בבית המדרש "המרכזי" רובע ו'

מאות אברכים תושבי עירנו התאספו במוצאי שבת בבית הכנסת "המרכזי" ברובע ו' לחיזוק לשיעור יחודי בימי השובב"ים ת"ת.

לשם כך הגיע במיוחד הגאון הגדול רבי משה פנירי שליט"א ראש בית ההוראה "אפיקי מים" ובעל מחבר ספר "אבני שהם".

קודם השיעור נשא דברי פתיחה וברכה הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית כשבתחילה הביע את שמחתו לראות את בית המדרש מלא וגדוש מאברכים יקרים מבקשי ה' בזמן מוצאי שבת ובירך את האברכים היקרים שימשיכו עוד לקיים שיעורי תורה וחיזוק בפרט בימים אלו להגדיל תורה ולהאדירה.

הגר"מ פנירי בירך את הרב עובדיה דהן ושמח לשמוע על פעולותיו הברוכות בעיר בחיזוק וביצור הדת והרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר בהקמת מקוואות ועוד.

הרה"ג ר' משה פנירי נשא שיעור במשך כשעה בהלכות החשובות שביורה דעה ח"ב  ובדיני הנהגת הבית. בסיום דבריו בירך את הגבאים שיזכו להקים בנין עדי עד בבנית בית המדרש ברוב פאר והדר.

יצויין ששיעור יחודי וחשוב זה, מצטרף לעוד שורה ארוכה של שיעורים ושיחות חיזוק והתעוררות שיצאו לפועל בחודשים האחרונים ע"י "איגוד בתי המדרש" בהנהגת ראש הישיבה הרה"ג ר' יצחק יעקב שליט"א חבר איחוד הרבנים הספרדי המסור בכל מאודו למען אברכי עירנו, שהתקיימו בהיכל בית המדרש החדש "המרכזי" ברובע ו'. גבאי בית המדרש הודו בחביבות רבה לרב עובדיה דהן על עמידתו הגדולה לצידם של בני התורה בעיר בכל עת ועל עשייתו המבורכת לחיזוק העיר בכל תחומי פעילות המועצה הדתית לציבור הרחב.

דילוג לתוכן