העירוב של העיר אשדוד מקיף את כל אזורי המגורים של העיר- כולל אזורי המגורים שנבנו לאחרונה בשכונות החדשות.

כל אזור "בית החולים אסותא" נמצא אף הוא בתוך קו העירוב של העיר. קו העירוב נבדק כל שבוע בצורה יסודית וקפדנית, ובכל מקרה של תקלה נעשים בו לאלתר התיקונים הנדרשים.

כדי להסיר כל חשש הלכתי בעירובי חצירות (בגלל האנשים שאינם מודים בעירוב) נעשה כל שנה בערב פסח קנין הרשויות והבתים יחד עם מפקד משטרת אשדוד, ועם ראש העיר.

כמבואר בשו"ע סי' שס"ה סעיף ה' ובמשנה ברורה שם ס"ק כ"ט, על תושבי העיר והאורחים המתגוררים בבנינים הסמוכים לסיומו של קו העירוב, לתת תשומת לב מיוחדת במיקומו של הקו במקום, כדי שלא להיכשל ח"ו בטלטול חפצים מחוץ לעירוב.

לשם הידור, נבנו קוי עירוב נוספים לשכונות ולקריות שונות בעיר אשר בהם מתגוררת אוכלוסיה שכל תושביה שומרי שבת, וכן בשכונות נוספות.

מפת העירוב של קוי עירוב אלו מצורפות כאן באתר המועצה הדתית, כמו כן המועצה הדתית מפרסמת את "מפת העירוב" מידי שנה בשנה בחוברת "הלכות ומידע" היוצאת באופן קבוע בחודש ניסן ומחולקת בכל אזורי העיר בבתי הכנסת ובמרכזי הקניות בעיר.

 בשאלות בענייני העירוב ניתן לפנות בנושאים הלכתיים אצל רב מחלקת העירובין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א, טל: 054-8443963

לבירורים נוספים בעירובין ניתן לפנות אצל הרה"ג ר' חיים בן חמו שליט"א, טל': 052-7622271

דילוג לתוכן