במעמד הרב עובדיה דהן - החיזוק בימי השובבי"ם לזכות עם ישראל:'יום תענית דיבור' וקריאת כל ספר התהילים 3 פעמים במעמד הגר"מ אבוחצירא בבית הכנסת "תפארת רפאל"  

ציבור רחב השתתף ביום שכולו תפילות לזכות עם ישראל עם "תענית דיבור" בבית הכנסת "תפארת רפאל" בראשותו של הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא רבה של רובע הסיטי ורו"מ "תורה לשמה".

החל משעות הבוקר המוקדמות בתפילת שחרית עם הנץ החמה בית הכנסת היה מלא מפה לפה באוירה של הימים הנוראים, קודם לכן נערך פדיון נפש ותיקון לנפטרים ע"י הגר"מ אבוחצירא, לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר, קהל המשתתפים התאספו באולם הגדול שע"י בית הכנסת וקראו במשך היום שלוש פעמים! את כל ספר התהילים להצלחת כל עם ישראל כשהגר"מ אבוחצירא הדגיש שהתפילות היום להצלחת כל חיילי צה"ל ולזכות החטופים השבויים שישובו לביתם במהרה בבריאות לחיים טובים ולשלום, כשכל היום הציבור היו בתענית דיבור ולא שחו כל שיחה בטלה כלל.

בין הבאים הרבים, היו רבנים חשובים וקהל רחב שהגיע אף ממרחק כדי להשתתף במעמד קדוש זה של חיזוק בימי השובבי"ם, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית כמידי שנה קנה לו קביעות להשתתף, למרות עיסוקיו הרבים מפנה לו מהזמן וקורא תהילים יחד עם הציבור לישועת הכלל והפרט.

הגבאי המסור וראש הוועד ה"ה משה מרציאנו דאג לכיבוד קל בשפע במשך כל היום, שהוגש בפני המשתתפים כשבראש הלומדים ישב הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא כשהוא עטור בתפילין ונושא דברי תורה מידי פעם במעלת התענית דיבור שתיקן את הסדר המקובל הרה"ק רבי יצחק אלפייה זצוק"ל וציין כי 'כשאדם שומר על פיו ולשונו והוא בתענית, זה חשוב יותר מתעניות וסיגופים.

בארוחת הצהריים המשיכו בשירה ובפיוט ולאחר מכן החלו בקריאת הספר השלישי של התהילים.

עם סיום קריאת התהילים ניגשים לתפילת המנחה כאשר לפני התיבה עובר הרה"ג ר' עמרם קסטיאל רבה של 'טולוז' שבצרפת ומרבני הקהילה, עם סיום התפילה פתחו את היכל ארון הקודש כשכל הקהל עמד על רגליו ואל מול ספרי התורה עורכים את תפילת הסניגוריה המיוחסת לאוהבן של ישראל בעל הקדושת לוי זיע"א מברדיטשוב על עם ישראל, הגר"מ אבוחצירא עומד בסמוך להרה"צ רבי משה זיו הכהן כשהוא אומר את התפילה בהשתפכות הנפש כשמפעם לפעם פרץ בבכיות נוראות על אורך הגלות ועל הצער הגדול שעם ישראל נמצא בימים אלו במלחמה הקשה שגובה מאיתנו קורבנות קדושים וטהורים כמעט כל יום רח"ל, עם הגזרות הקשות ועל השכינה המושפלת בעפר.

בסיום ערכו התרת נדרים והרה"ג ר' מאיר אבוחצירא ערך ברכת 'מי שבירך' לקהל המתפללים ולכל חיילי צה"ל והחטופים השבויים שיחזרו כולם לביתם לחיים טובים ולשלום.

דילוג לתוכן