מה שאנו שומעים כל יום, זה כואב ומחריד, צריך להתעורר! זעק הרב הראשי הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א בתפילה בחצות הלילה באוהל ציונו של הרה"צ רבי משה אהרון פינטו זצ"ל!

לנוכח המצב הקשה בו נתון עם ישראל בימים אלו, המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו נשא דברי התעוררות לאחר התפילה בחצות הלילה לשלומם של חיילי צה"ל, החטופים ולהצלת עם ישראל.

בדבריו עורר בענין נושא התפילה שלצערנו, ואמר, זה לא מה שהיה, אנו מתפללים אבל לא מספיק, לא חזק כראוי, אנו צריכים להגביר את התפילות שלנו כתוב בתהילים "שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו", הקב"ה רחמן, מה שאנו שומעים כל יום, זה כואב ומחריד ומיותר לציין מה שעובר על עם ישראל כל יום.

נאמר ,כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם" פסוק זה כולם מרגישים אותו בימים אלו, והקב"ה אומר לנו "אל תירא מהם" אלא מי שרוצה להינצל בימים אלו, שיזכור את הפסוק זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים וכך תזכה לישועה.

הפרשיות שלפנינו הם מלאים ביסוד האמונה בה' יתברך, כולנו צריכים להתחזק באמונה, ולעיין בפרשיות שאנו קוראים כל שבוע ולהתחזק. אני לא יודע כמה עוד בעיר שלנו עושים את הסדר הזה של ההקפות "שבעה כורתי ברית", שתיקן המקובל בעל המנחת יהודה זצוק"ל, עם קריאת מזמורי תהילים וסליחות עם שופרות וחצוצרות כמובא ברמב"ם לישועת והצלחת עם ישראל, חיילי צה"ל, כוחות הביטחון והחזרת השבויים.

 זה דבר גדול שאתם באים לכאן ומתפללים לישועת כלל עם ישראל.

אני זוכר בילדותי כשנחרבה העיר "אגדיר" במרוקו בשנת תשכ"א, בה נהרגו אלפים מישראל, היו מתכנסים ובאים לבית הכנסת שהיה מלא במתפללים, כולם באו, כולם הרגישו את האסון קרוב לליבם, נכון שלימוד תורה יש כל הזמן, אבל במצב כיום שנתונים בצרה ובשביה, צריך להרבות יותר בתפילה ולהרגיש כי כל חייל וכל שבוי זה קרוב שלנו ממש, על כן צריך לתת את הדעת ולבקש על אחינו בית ישראל ועל כל החיילים העומדים בגבולות הנמצאים בסכנה גדולה, מי יודע מי יחזור הביתה, ה' ירחם, כל יום אנו שומעים כל פעם על עוד הרוגים הי"ד, זה כמות גדולה של יהודים שהם חסרים בעם ישראל להלל את ה' יתברך.

אנו מלמדים זכות ומתפללים על כל אנשי העיר הזו, על עם ישראל יהי רצון שהקב"ה יאמר די לצרותינו, יחוש לגאלנו במהרה.

לאחר קבלת עול מלכות שמים, רבי חיים פינטו ערך ברכת מי שבירך לחיילי צה"ל וברכה לחזרתם של החטופים שישובו לביתם בריאים ושלמים.

דילוג לתוכן