בארוע "המתאחדת בתורתך": הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אורח כבוד במעמד סיום הש"ס שע"י קהילת "ישועות משה" ויז'ניץ לע"נ כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות משה' זצוק"ל

ארוע מיוחד "המתאחדת בתורתך" לרגל ציון שנה להקמת "חברת ש"ס" בקהילת "ישועות משה" ויז'ניץ באשדוד לזכרו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצוק"ל.

במהלך המעמד סיימו עשרות אברכי הקהילה את הש"ס שנלמד מתוך אחדות הקהילה ומתוך דביקות בתורה הקדושה משוש חייו של בעל ההילולא.

בארוע המפואר שהתקיים באולמי 'שירת הלויים' הסבו בני הקהילה לסעודת מלווה מלכה רבתית, בראשות רב הקהילה הרה"ג רבי שלמה זלמן וייס.

את המעמד הנחה הרה"ג יעקב שמשון גנוט מג"ש בבית המדרש "אמרי חיים" דחסידי ויז'ניץ בעירנו. רב הקהילה נשא דברים נרגשים לאור היוזמה שהצליחה ללכד את בני הקהילה סביב לימוד אחד משותף וציין את גודל ההשפעה שיש כתוצאה מכך על בני הקהילה.

כמו"כ ציין שבעל ההילולא עומד ומוריק על צאן מרעיתו ההולכים בדרכיו.

לאחר סיום הש"ס וריקודים של מצווה, נתכבד כאורח חשוב יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן לשאת דברי תורה וברכה.

הרב דהן נשא דברים במעלת לימוד התורה בבתי מקדש מעט בתי מדרשות, שהיא כבניית משכן להשי"ת. הרב דהן בירך את כלל הלומדים, ואת רב הקהילה העומד בראשות הקהילה, ואת העסקנים המסורים הדואגים להגדיל תורה ולהאדירה. לאחר מכן קרא הרב גנוט להרב דהן לקבלת "תעודת הוקרה" מאת רב הקהילה בציינו את ר"ת ע'ובדיה ד'הן שהינו "עד" מוכיח שהיכן שהרב דהן נמצא, הרי זה מעיד שמדובר במעמד של כבוד התורה.

בקשב רב נשמעו דברי אורח הכבוד הרה"ג רבי אברהם צבי דירנפלד רב דקהל בעלזא בעיר ת"א ובבית שמש וראש רשת כוללי בעלזא, אשר במתק לשונו ריתק את הקהל במשא נלהב אודות שגב גדלותו של רבינו הק' זי"ע, התמדת התורה בה היה דבוק בכל נימי נפשו, קדושת העיניים, חשיבות אהבת תורה, חשיבות קביעת עיתים לתורה והסיפוק העצום שיש מכך לכל הסובבים.

ברגשות נעלים, נחתם המעמד המכובד כאשר בו במקום קיבלו על עצמם בני הקהילה לקיים את הסיום בשנית בשנה הבאה בס"ד, מתוך תפילה כי נותן התורה יברך את כל המסיימים בכל הברכות האמורות בתורה.

צילום: יוסי לוי

דילוג לתוכן