לזכות והצלת עם ישראל: סיום מסכת "בבא קמא" למשתתפי הדף היומי בשיעורו של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית # המשתתפים זכו לברכתו הנדירה של זקן אדמו"רי רבני משפחת אבוחצירא הגר"א אבוחצירא שליט"א

יום חג היה למשתתפי השיעור הקבוע במסגרת הדף היומי בבית הכנסת חניכי הישיבות "בית יוסף" כאשר ערכו סיום על מסכת "בבא קמא", באולם שע"י בית הכנסת "נר דוד ואוהל רחמה" ברובע ט', סביב שולחנות ערוכים מכל טוב כיאה לכבודה של תורה.

את השיעור הקבוע מוסר מידי ערב בכל ימות השנה, רב בית הכנסת הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית. לשיעור זה מגיעים אף רבים שאינם מתושבי האזור, ביניהם בכירים מהמשק הישראלי, כדי להשתתף בשיעור הנאמר בשפה ברורה ורהוטה.

בסיום המסכת, אמירת ה"הדרן עלך" והקדיש כובד מגיד השיעור הרב עובדיה דהן. מיד לאחר מכן הרב דהן החל בלימוד המשנה הראשונה שבבבא מציעא "שנים אוחזין בטלית" ונשא דברי תורה קצרים, בתחילה הביא את דברי ברכתו נרגשים של זקן רבני ואדמו"רי אבוחצירא הגה"צ רבי אליהו אבוחצירא שליט"א שנכנס אליו בקודש פנימה שעות ספורות לפני הסיום מסכת והניח את ידו על ראשו ובירכו יחד עם כל המשתתפים בסיום המסכת.

זקן אדמו"רי רבני אבוחצירא הגה"צ רבי אליהו אבוחצירא שליט"א רב ק"ק "משכנות שמואל" ורבה של נצרת לשעבר מברך בחביבות רבה את הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית וכן את כל משתתפי הלומדים ב"דף היומי" (צילום נדיר מביקור הקודם)

בדבריו, שיבח את המשתתפים שכל אחד באשר הוא מוסר נפש להשתתף ולהגיע בזמן לשיעור בכל ימות השנה, ולכן בכל פעם שאנו מסיימים מסכת זוהי שמחה גדולה, עוד ציין שההצלחה שלנו זו כח ההשתדלות וההתמדה לקבוע עיתים לתורה, שזה חשוב לכל אחד ואחד שלא יעבור עליו יום אחד בלי שיעור תורה, כך גם בימי שישי שבתות וחגים. הרב דהן בירך את כל המשתתפים בברכת מזל טוב לרגל יום גדול זה עם הרבה נחת ושמחה.

הרה"ג רבי יוסף שיינין המרא דאתרא נשא דברי תורה וברכה, בדבריו עמד על בניית המשכן המוזכר בפרשיות השבוע. ואמר שיש לו התפעלות מהרב עובדיה דהן שלמרות עיסוקיו הרבים במועצה הדתית, מוצא הוא את הזמן להכין את השיעור ומוסר את השיעור בכל ערב במסירות נפש בפני ציבור רחב שלא מוותר ומגיע להשתתף, לסיום בירך את הרב דהן שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולעמוד על המשמר בחיזוק וביצור הדת בעירנו, כן בירך את כל המשתתפים שיזכו לסיים עוד מסכתות מסדר הש"ס.

הציבור היסב לסעודת מצוה כיד המלך, כשבמהלכה נשאו דברי תורה וברכה שורה של משתתפי השיעור אשר הרגישו צורך מיוחד להודות ולברך על יום החג הנפלא שזכו להגיע אליו, בדבריהם, הביעו את רחשי ליבם על הזכות שזכו להיות מיושבי בית המדרש וב"ה זכו לסיים עוד מסכת בלימוד בעיון ובהבנה.

בסיום, הודו מעומק ליבם למגיד שיעור המסור הרב עובדיה דהן שעל אף עיסוקיו הרבים בצורכי ציבור אינו מבטל את השיעור ורואים בכך סייעתא דשמיא מיוחדת.

הרה"ג ר' מרדכי עמר רבה של "איפיני" בצרפת סיפר כשנמצא בארץ משתדל להגיע ולהשתתף בשיעור ולא לאבד אפילו פעם אחת, וגם לפעמים שמגיע לארץ מחו"ל, נוסע ישר משדה התעופה לבית המדרש, כדי להשתתף בשיעור הנפלא שמעבירו הרב עובדיה דהן בטוב טעם ודעת. הפתעה מיוחדת היתה כאשר אחד הילדים שהוא נכדו של הרב עמרם בן-שימול הנמנה על משתתפי השיעור באופן קבוע, נשא דברי תורה קצרים לכבוד המעמד.

לאחר הדברים, הציבור קם ממקומותיהם ופצחו במעגלים מתוך התרוממות ושמחה לכבודה של תורה.

הרב דהן הודה נרגשות בשם משתתפי השיעור על הדברים היוצאים מן הלב ומשתתפי השיעור יחד ובירך את כל החיילים, הפצועים והחטופים שבזכות התורה הק' ישובו לביתם לחיים טובים ולשלום.

דילוג לתוכן