הדרן עלך: סיום מסכת 'בבא קמא' בשילוב סעודת שבע ברכות למשתתפי הדף היומי בבית הכנסת המרכזי "זכות אריה" # הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד נשא דברי ברכה לכבוד המסיימים

שמחה רבה נחוגה בבית הכנסת ובית המדרש "זכות אריה" ברובע ז', כאשר משתתפי השיעור הקבוע במסגרת לימוד הדף היומי ערכו את הסיום על "מסכת בבא קמא" בשילוב סעודת "שבע ברכות" עם מגיד השיעור פה מפיק מרגליות אשר מעביר את השיעור בטוב טעם ודעת, במסירות רבה, בהסברה בהירה ורהוטה הרה"ג רבי אשר פרץ מהרבנים הותיקים ברבנות הראשית.

את סיום מסכת 'בבא קמא' ואמירת ה'הדרן עלך' כובד מגיד השיעור הרה"ג רבי אשר פרץ ומיד אחר כך ציבור המשתתפים פתח בשירת "תורת ה' תמימה" לאחר מכן  היסבו לסעודת מצוה עם שבע ברכות לרגל השמחה בנישואי בנו של הגר"א פרץ, בה נשאו דברי שבח וברכה ללומדים המשתתפים הקבועים בשיעורי דף היומי.

 הרב פרץ ציין בפני הלומדים כי בכל פעם שמסיימים מסכת, צריך לזכור שזה נובע מכח המסירות והקביעות של שיעור תורה בכל יום, כאשר לא מאבדים אפילו יום אחד, וזה כח מעלת התורה כאשר לומדים ברציפות כל העת בימי חול, שבתות ומועדים.

ציין למילים האחרונות שבמסכת: אמר רבינא ומתא מחסיא אתרא דקפדי הוא ורש"י פירש "מתא מחסיא" מקום בהמות הוא וצריכין למרעה "טוב", ויש לשאול מה התוספת של המילה טוב, מספיק שהיה כותב למרעה? אלא מבאר המהרש"א מכיון שיש לסיים המסכת בדבר טוב, לכן הוסיף את המילה טוב.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית נשא דברי תורה וברכה וציין שהשמחה הערב היא כפולה, גם שמחת השבע ברכות לבן הרב שליט"א וגם עצם הסיום מסכת כמובא בגמ' במסכת שבת, מובא שזהו "יומא טבא דרבנן", שחז"ל רצו לייקר בעיננו את החשיבות של לימוד עוד מסכת ועוד מסכת כשזוכים לכך זה כיום טוב ממש.

"הרב פרץ ידוע שמשקיע בשיעוריו גם בשיעור של הבוקר קודם תפילת שחרית וגם בשיעור של הערב, כך במשך שנים רבות ושמעו של השיעור ידוע לכל", אמר הרב דהן.

בין דרשות הרבנים, מזכה הרבים הרב יהודה מוייאל  שימח את המשתתפים בשירה, בפיוט ובדברים המשמחים את הלבבות לנוכח חודש אדר שמרבים בו שמחה.

בסיום הסעודה, מגיד השיעור הרב אשר פרץ בירך והודה למשתתפי השיעורים בדף היומי על טוב ליבם בעריכת סעודת המצוה ביד רחבה למען כבוד התורה ושיזכו עוד לעלות במעלות התורה ולסיים עוד מסכתות בכל הש"ס.

המעמד הסתיים מתוך שבח והודיה לד' יתברך והתעלות רוחנית ושאיפה להתעלות בתורה עוד ועוד.

דילוג לתוכן