עם כלות השלושים: קוים לדמותו של האדם הכשר, ירא אלוקים, אציל המידות, לא החזיק טיבותא לנפשיה, הי חסיד הי עניו, מנקיי הדעת שבעירנו אשר זכה ליצוק מים על ידם של קדושים וטהורים האדמורי"ם הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל והגה"צ רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל בעל ה"יפה שעה", משושלת היוחסין, בנן של קדושים רבי אליהו אבוחצירא זצ"ל מרבני המועצה הדתית ומי שעמד בפרץ בחומת הכשרות במסירות רבה במשך כ-35 שנה.

"דברי זכרון", הספד והערכה מאת הרה"ג רבי חיים קלמנוביץ שליט"א רב שכונה, רב מחלקת עירובין הארצית וחבר לשכת הרבנות אשדוד. את רבי אליהו היכרתי בתקופה שלפני יותר מ-40 שנה עת שהיה אחד מהרבנים שעסקו במלאכת הקודש של הכשרות בעיר אשדוד.

רבי אליהו היה תלמיד חכם גדול אשר ינק את תורתו ויראתו מראשי הישיבות והרבנים הגדולים ביהדות המפוארת של קהילות הקודש במרוקו.

בכל עת וזמן משנתו היתה שגורה בפיו כאשר הוא דולה מתורת רבותיו לאחר העיון העמוק, ומחדש מדיליה חידושי תורה רבים בהלכה ובאגדה.

בלשכת הרבנות היה רגיל לעסוק בחברותא בעומק הסוגיות עם הרה"ג רבי סעדיה אריבי זצ"ל רב הנישואין והמקוואות בעיר וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו אשדוד, אשר היה מתפעל משנינותו וחריפותו, וקלסו ושיבחו תדיר בפני כולם.

באותן תקופות שימשו בקודש במחלקת הכשרות באשדוד רבנים ידועי שם במלאכת השחיטה והניקור כמו: הרב יעקב עמר זצ"ל, הרב ימין וייצמן זצ"ל, הרב יחיאל אילוז זצ"ל אשר אף זכה לשמש בקודש את רבינו הקדוש רבי מאיר אבוחצירא זיע"א, ועוד רבנים חשובים נוספים. רבי אליהו זצ"ל היה שותף נאמן לכל רבנים אלו איתם היה נושא ונותן בהלכה מתוך ידיעותיו הרחבות בתחומים אלו.

דמותו של רבי אליהו לא תמוש מאיתנו כדמות מיוחדת שנעקרה מהנוף הרוחני של העיר אשדוד. ובקשתינו שטוחה לפני בורא העולמים כי מתחת לכסא הכבוד ימליץ טוב ויושר על כל בני משפחתו היקרים, על כל הרבנים העוסקים במלאכת הקודש בעירינו אשדוד, ועל כל המתגוררים בתוכה לבריאות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.

ת.נ.צ.ב.ה

דילוג לתוכן