הרבנים הראשיים של עירנו הגר"י שיינין והגר"ח פינטו יצאו בקריאה להתרחק מכל סוגי הנפצים המשמיעים קול נפץ: "אנו בתקופה רגישה וקולות נפץ מבהילים את כל הסובבים מאימת המלחמה, המביא לתחושת פחד וחרדה בקרב הציבור"

מיוזמתו של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, פנה לרבני הראשיים הרה"ג רבי יוסף שיינין שליט"א והרה"ג רבי חיים שמעון פינטו שליט"א שיצאו ב"קריאת קודש" להורים והמחנכים כאחד להזהיר גדולים על קטנים להתרחק מכל סוג שהוא של נפצים המסוכנים, להימנע משימוש בהם ובוודאי מהפצתם אשר זה בגדר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

במכתב הם כותבים: ובפרט בעת הזו, כאשר אנו בתקופה רגישה בארץ ישראל, וקולות נפץ מבהילים את כל הסובבים מאימת המלחמה, המביא לתחושת פחד וחרדה בקרב הציבור בעקבות המצב בו אנו שרויים.

אשר על כן, אנו קוראים להורים ולמחנכים לפקוח עיניהם ולהרחיק את הילדים מכל שימוש מנפצים המשמיעים קול נפץ ולהפעיל את כל כובד השפעתם, על מנת למנוע מהילדים שימוש בחומרים אלו, בלא יוצא מן הכלל.

 את המכתב מסיימים בברכה: יהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ושב יעקב ושקט ואין מחריד, נרבה בלימוד התורה וקיום מצוותיה וימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, הקב"ה ירחם על עמו ישראל ויראנו נסים ונפלאות בזמן הזה כבימים ההם, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

על המכתב חתומים: הרבנים הראשיים הרה"ג רבי יוסף שיינין שליט"א והרה"ג רבי חיים שמעון פינטו שליט"א, המכתב פורסם בבתי הכנסת ובמקומות מרכזיים לתועלת הכלל והפרט.

דילוג לתוכן